När erbjuds vaccinationer?

Vaccinationerna erbjuds när de gör mest nytta för barnet. För att det ska vara enkelt för familjen ges vaccin vid de vanliga rutinbesöken vid BVC och i skolan under läsåret. Föräldrar ska alltid få information innan vaccinationen för att kunna fatta sitt beslut.

Barnets ålder då vaccinationerna erbjuds

Lyssna

När barnet är sex veckor erbjuds den första dosen av vaccinet som skyddar mot en maginfektion som orsakas av rotavirus. Den andra dosen ges när barnet är tre månader och den tredje när barnet är fem månader. Vaccinet ges som droppar i munnen och smakar sött. När barnet är tre månader erbjuds också vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib-infektion, hepatit B och pneumokockinfektion. Den första dosen ges när barnet är tre månader och den andra dosen vid fem månader. Doserna ger tillsammans ett grundskydd. Vid tolv månaders ålder får barnet en ny dos som gör att skyddseffekten förstärks och håller i sig länge. Ytterligare förnyelsedoser ges längre fram i tiden. Det finns kombinationsvacciner som innehåller vaccin mot sex av de sju sjukdomarna. Vaccin mot pneumokocker måste ges separat, vilket innebär att barnet får två stick vid vaccinationstillfällena.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

När barnet har blivit 18 månader rekommenderas vaccination mot tre sjukdomar: mässling, påssjuka och röda hund. En förnyelsedos ges längre fram när barnet går i skolan. Även för dessa sjukdomar finns kombinationsvacciner som gör att det bara behövs ett stick.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Under den tid då barnet är mellan fem och 16 år innehåller programmet två förnyelsedoser mot difteri, stelkramp och kikhosta, en förnyelsedos mot polio samt en förnyelsedos mot mässling, påssjuka och röda hund. Alla barn erbjuds även vaccination mot HPV (humant papillomvirus) när de är mellan 10 och 12 år.

Uppdaterad
Dela länk till frågan