Vilka biverkningar och risker finns med vaccination?

Inga medicinska åtgärder är helt fria från risker, inte heller vaccinationer. Därför finns ett väl utvecklat system för kontroll av vaccinernas säkerhet. Här finns svar på flera vanliga frågor.

Vilka biverkningar och risker finns med vaccination?

Lyssna

De allra flesta barn får inga eller obetydliga biverkningar av vaccinationer. Det kan ibland vara svårt att skilja biverkningar från sådant som är normalt för åldern, till exempel kräkningar hos de allra minsta barnen. Biverkningar i samband med vaccinationer går normalt över inom några dagar, men om du är orolig eller om du undrar över något ska du kontakta barnavårdscentralen, elevhälsan eller sjukvården.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Vid vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B och pneumokocker kan stickstället bli rött och ömt och barnet kan få lättare feber under några dagar. Det kan också bildas en liten knöl på djupet under huden. Några barn kan få en större rodnad, högre feber och allergiska reaktioner, men det är ovanligt.

Vid vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund kan barnet få något som liknar en försvagad form av sjukdomarna med feber och utslag. Det kommer i så fall efter någon vecka. Barnet smittar inte och besvären brukar försvinna inom några dygn. Några barn kan få feberkramper, nässelutslag eller lindrig ledvärk, men det är sällsynt.

Vid vaccination mot HPV kan stickstället bli rött, ömt eller lite svullet. Vissa kan få symtom från magen (illamående, kräkning och diarré), huvudvärk, ömma muskler eller känna sig trötta. Ovanliga biverkningar är yrsel, en liten förhårdnad vid stickstället eller att området kring stickstället domnar.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Kontakta barnavårdscentralen, skolsköterskan eller sjukvården om du märker något ovanligt hos ditt barn under den närmaste tiden efter vaccinationen. Sjukvården har skyldighet att rapportera alla biverkningar, oavsett om du som patient/konsument eller anhörig också gör det. Du kan även själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt till Läkemedelsverket.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccinerna måste framställas enligt strikta regler och ska vara godkända av Läkemedelsverket innan de släpps på marknaden. Vaccinernas effekt och säkerhet kontrolleras även när de har börjat användas inom vaccinationsprogrammet. På Läkemedelsverkets webbplats finns mer information om detta.

Uppdaterad
Dela länk till frågan