Chikungunya – utökad diagnostik

Folkhälsomyndigheten kan från och med 1 september 2016 erbjuda chikungunya IgM som kompletterande analys till IgG och PCR.

Geografisk utbredning – endemiskt i hela den tropiska zonen

Chikungunya är ett mygg-överfört alfavirus som är endemiskt i hela den tropiska zonen. Fram till 2013 fanns inte viruset i västra hemisfären men orsakade 2013-14 en massiv epidemi i Syd, Centralamerika och Karibien och inhemska fall har också inträffat i USA. Information om utbrottet drunknade i det då pågående ebolautbrottet men hade stor påverkan på sjukvård och samhällsfunktioner när det introducerades i en immunologiskt naiv befolkning.

Chikungunya sprids via myggor

Precis som dengue och zika sprids chikungunya mest effektivt av myggan Aedes Aegypti men även Aedes albopictus som förekommer sommartid i syd och Centraleuropa kan ge upphov till mindre lokaliserade utbrott kring hemkommande viremisk resenär.

Kliniken påminner om den vid dengue och zikainfektion

Chikungunya är vanligtvis en mild febersjukdom som kan ge utslag och ledbesvär. Den initiala kliniken kan vara svår att skilja från dengue och zikainfektion. Den kliniskt mest relevanta aspekten är de ibland efterkommande och ibland både kraftiga och långdragna artralgierna. Chikungunya betyder på Makondespråket "uppbänd" och karakteriserar antagligen en person med besvär från rörelseapparaten. Inkubationstiden är vanligtvis ganska kort och viremin oftast bara några dagar.

Diagnostik - påvisning av IgM säkerställer diagnosen

Påvisande av IgG har fungerat hjälpligt hos personer av nordeuropeiskt ursprung utan extensiv tropisk reseanamnes då IgG sannolikt representerat aktuell infektion.
Tillkomsten av ett IgM-test gör att vi nu enkelt kan säkerställa infektionen även efter den akuta fasen då IgM kvarstår i flera månader. Att ställa diagnosen är av betydelse framför allt då den milda initiala sjukdomen kan leda till att artralgierna tolkas som primär ledsjukdom med onödiga utredningar och ibland reumatologisk diagnos om epidemiologisk anamnes missas.

IgM kan korsreagera med det mycket närbesläktade viruset O'nyong'nyong som förekommer i södra Afrika som har en liknande men möjligtvis mer aggressiv klinik. Vi kan särskilja dessa infektioner med PCR men ännu inte serologiskt.

Differentialdiagnostik

Förutom diagnostik för dengue- och zikavirus har Folkhälsomyndigheten diagnostik för Ross-river virus eller "epidemisk artrit" som har en liknande klinik men förekommer i Australien. Vi har även diagnostik för vårt eget inhemska alfavirus – Ockelbovirus, som sprids med inhemska myggarter och ses företrädelsevis på sensommaren där kliniken i stort sammanfaller med de andra nämnda alfaviroserna.

Läs mer