Sjukdomsinformation om chikungunyavirusinfektion

Lyssna

Chikungunyavirus sprids till människor via infekterade myggor. De vanligaste symtomen på chikungunyavirusinfektion är feber samt muskel- och ledvärk.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Sjukdomen förekommer i tropiska och subtropiska länder i central- och sydamerika, Afrika, Asien och kan sporadiskt orsaka utbrott i USA och södra Europa. Smittan finns inte i Sverige men svenska turister drabbas av sjukdomen under resor.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar chikungunyavirusinfektion och hur sprids sjukdomen?

Chikungunyavirusinfektion orsakas av ett virus som tillhör gruppen alphavirus. Sjukdomen överförs till människa via Aedes-myggor. Förutom människan kan flera däggdjur samt fåglar fungera som reservoar. I södra Europa kan sjukdomen spridas via tigermyggan, Aedes albopictus. Sjukdomen kan inte spridas direkt från människa till människa. Inkubationstiden är vanligen mellan 3– 10 dygn.

Symtom och behandling

Sjukdomen är mycket lik denguefeber. Insjuknandet är akut med hög feber, huvudvärk, muskelvärk samt, vilket är mycket typiskt, värk i lederna. Många får också hudutslag och några kan också få små blödningar, framför allt från näsa och tandkött. Sjukdomen anses vara mycket godartad men fall av hjärn- och/eller hjärnhinneinflammation finns beskrivna. Långdragna besvär av ledinflammation förekommer.

Det finns ingen specifik behandling, vården inriktas på att behandla patientens symtom, framför allt smärtlindring av ledvärken.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Det finns inget epidemiologiskt övervakningsprogram för sjukdomen vid Folkhälsomyndigheten utan sjukdomens utbredning följs via omvärldsbevakning.

Sjukdomen diagnosticeras genom att smittämnets arvsmassa påvisas med molekylärbiologiska metoder vid Folkhälsomyndighetens laboratorium.
Information om diagnostik chikungunyavirusinfektion

Förebyggande åtgärder

Det finns vaccin mot sjukdomen framtaget, men inget som är godkänt för den svenska marknaden. Det går att minska risken för infektion, liksom för andra myggöverförda infektioner, genom att skydda sig mot myggstick. Man bör bära långärmade tröjor och långbyxor, särskilt på kvällarna, den tid då myggorna främst biter. Man bör också smörja in huden med myggmedel och sova under myggnät, helst impregnerat. Fläkt eller luftkonditionering håller i viss mån även borta myggen.

Aedes-myggorna är, till skillnad från många andra myggor, aktiva även under dagtid.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Kommentar

Sjukdomens namn betyder "det som är böjt", syftande på patienternas böjda kroppshållning på grund av smärta.

Läs mer