Sjukdomsinformation om chikungunyavirusinfektion

Lyssna

Chikungunyavirus sprids till människor via infekterade myggor. De vanligaste symtomen på chikungunyavirusinfektion är feber samt muskel- och ledvärk. Sjukdomen förekommer i tropiska och subtropiska länder i Central- och Sydamerika, Afrika, Asien och kan sporadiskt orsaka utbrott i USA och södra Europa.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar chikungunyavirusinfektion och hur sprids sjukdomen?

Chikungunyavirusinfektion orsakas av ett virus som tillhör gruppen alfavirus. Sjukdomen överförs till människor via Aedes-myggor. Förutom människor kan flera däggdjur samt fåglar fungera som värddjur. I södra Europa kan sjukdomen spridas via den asiatiska tigermyggan (Aedes albopictus). Sjukdomen kan inte spridas direkt från människa till människa.

Symtom och behandling

Sjukdomen är mycket lik denguefeber. Insjuknandet är akut med hög feber, huvudvärk, muskelvärk samt, vilket är mycket typiskt, värk i lederna. Många får också hudutslag och några kan också få små blödningar, framför allt från näsa och tandkött. Sjukdomen anses vara mycket godartad men fall av hjärn- och hjärnhinneinflammation finns beskrivna. Långdragna besvär av ledinflammation eller ledvärk, oftast i fotleder, förekommer.

Det finns ingen specifik behandling. Vården inriktas på att behandla patientens symtom, framför allt med smärtlindring av ledvärken.

Inkubationstiden, det vill säga tiden från att en person har blivit smittad till att hen får symtom, är vanligen 3–10 dagar.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Det finns inget epidemiologiskt övervakningsprogram för sjukdomen vid Folkhälsomyndigheten utan sjukdomens utbredning följs via omvärldsbevakning.

Sjukdomen diagnosticeras genom att smittämnets arvsmassa påvisas med molekylärbiologiska metoder vid Folkhälsomyndighetens laboratorium.

Chikungunyavirus (PCR)

Förebyggande åtgärder

Det finns ett vaccin mot chikungunyavirus som är godkänt i USA. Vaccinet är inte tillgängligt på den svenska marknaden.

Det går att minska risken för myggöverförda smittor genom att skydda sig mot myggstick:

  • Smörj in huden med myggmedel och sov under myggnät, helst impregnerat.
  • Sov i rum med en fläkt eller luftkonditionering, eftersom det i viss mån håller myggen borta.
  • Använd gärna täckande kläder, till exempel en långärmad tröja och långbyxor.

Tigermyggorna är, till skillnad från många andra myggor, aktiva även under dagtid.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Kommentar

Sjukdomens namn betyder "det som är böjt", som syftar på patienternas böjda kroppshållning på grund av smärta.

Läs mer