Smittan finns inte i Sverige men svenska turister drabbas av sjukdomen under resor. Inkubationstiden är som längst 10 dagar och insjuknandet kan ske efter hemkomst till Sverige under denna tidsperiod, efter besök i endemiskt område. Sjukdomens namn betyder "det som är böjt", syftande på patienternas på grund av smärta böjda kroppshållning.

Vad orsakar chikungunyavirusinfektion och hur sprids den?

Chikungunyavirusinfektion orsakas av ett virus som tillhör gruppen alphavirus. Sjukdomen överförs till människa via Aedes-myggor, som helst suger blod utomhus, främst på morgonen och i skymningen. Flera däggdjur samt fåglar kan fungera som reservoar. Chikungunyavirus kan i södra Europa spridas via tigermyggan, Aedes albopictus, som under sommaren är tämligen vanlig.

Sjukdomen kan inte spridas direkt från människa till människa. Inkubationstiden anges vanligen vara mellan 3– 10 (12) dygn.

Symtom och komplikationer

Sjukdomen är mycket lik denguefeber. Insjuknandet är akut med hög feber, huvudvärk, muskelvärk samt, vilket är mycket typiskt, värk i lederna. Många får också ett okarakteristiskt hudutslag och några kan också få små blödningar, framför allt från näsa och tandkött. Sjukdomen anses vara mycket godartad men fall av hjärn- och/eller hjärnhinneinflammation finns beskrivna.

Den svåraste effekten av sjukdomen är ledinflammation och besvär av detta kan vara mycket långdraget.

Diagnostik och behandling

Korrekt diagnostik av sjukdomen är viktig för att bedöma prognos av ledbesvären och för att differentiera till den mer allvarliga infektionen denguefeber.

Serologiska metoder kan användas för att verifiera diagnosen genom att antikroppar mot virus påvisas i patientens blod. Diagnostik kan även göras med PCR, där man påvisar viralt RNA. Viremi kan då påvisas under de första fem dagarna efter att febern debuterat. Någon specifik behandling finns inte utan terapin får inriktas på att lindra patientens smärtor, framför allt de från lederna.

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot sjukdomen, men genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken att bli smittad, liksom för andra insektsöverförda smittor. Aedes-myggorna är, till skillnad från många andra myggor, aktiva även under dagtid. Man bör, särskilt på kvällarna, den tid då myggorna dock främst biter, bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel och sova under myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller i viss mån även borta myggen.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Exempel på utbrott

  • Karibien och Centralamerika med mer än 300 000 fall 2014.
  • Under sommaren och hösten 2007 skedde ett lokalt utbrott med omkring 150 fall i en by i trakterna kring Ravenna i norra Italien. Smittan anses ha introducerats via en resenär från Indien.
  • Under år 2005-6 förekom ett större utbrott på ön Reunion i Indiska Oceanen.

Läs mer