Enterovirussäsong i Sverige och övriga Europa

Flera rapporter av svåra fall av enterovirusinfektion i Europa har gjort att den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC sammanställt en så kallad rapid risk assessment. I denna uppmanas till ökad medvetenhet om enterovirusinfektioner, särskilt fall med allvarliga kliniska symtom. Läs vidare om riskbedömningen och situationen i Sverige.

ECDC uppmanar till ökad medvetenhet om enterovirusinfektioner

Flera rapporter av svåra fall av enterovirusinfektion i Europa har gjort att den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC sammanställt en riskbedömning. I denna uppmanas till ökad medvetenhet om enterovirusinfektioner, särskilt fall med allvarliga kliniska symtom. Läkare bör uppmuntras att ta avföring- och luftvägsprover för enteroviruspåvisning och karakterisering av alla patienter med symtom som tyder på hjärnhinneinflammation, hjärninflammation, akut slapp myelit (ryggmärgsinflammation) eller akut slapp förlamning. Vid luftvägssjukdom är respiratoriska prover viktiga för korrekt diagnos.

Rapid Risk Assessment: Enterovirus detections associated with severe neurological symptoms in children and adults in European countries, 8 August 2016 (ecdc.europa.eu)

Bakgrund

I gruppen enterovirus ingår ett hundratal olika virus (serotyper). Symtombild och utbrottsfrekvens vid olika enterovirusinfektioner kan variera mycket. Vissa serotyper, som till exempel enterovirus A71 (EV-A71) och enterovirus D68 (EV-D68), kan orsaka stora utbrott och epidemier, båda kan även ge upphov till svåra infektioner.

Sjukdomsinformation om enterovirusinfektion (folkhalsomyndigheten.se)

Rapporter om svåra fall av enterovirusinfektion i Europa gör att ECDC uppmanar till ökad medvetenhet

I mitten av april 2016 orsakade EV-A71 ett omfattande utbrott i Katalonien (Spanien). Utbrottet drabbade främst barn upp till 12 år med komplikationer som hjärninflammation, förlamning, muskelryckningar och/eller dåsighet, drygt 10 % av fallen krävde intensivvård. Utbrottet klingade av under juni-juli och i början av augusti hade 109 fall med neurologiska komplikationer rapporteras varav de flesta har tillfrisknat. Även Frankrike, Tyskland och Danmark har rapporterat fall med EV-A71.

EV-A71 har påvisats hos barn i Sverige

I Sverige startar enterovirussäsongen vanligen i slutet av juni och klingar av under senhösten. Innan 2016 var det senaste diagnostiserade fallet av EV-A71 i Sverige 2013 men sedan mitten av juni till och med augusti 2016 har EV-A71 (subgenogrupp c1) påvisats hos 9 barn (0-6 år), varav tre hade hjärnhinneinflammation. Vid misstanke om EV-A71 bör ryggmärgsvätska samt avföringsprov analyseras. Påvisning av enterovirus i ryggmärgsvätska eller avföringsprov vid hjärnhinneinflammation är anmälningspliktigt. Vid fastställd enterovirusorsakad hjärnhinneinflammation ska prover skickas till Folkhälsomyndigheten för virusisolering och karaktärisering.

Viral meningoencefalit – sjukdomsstatistik (folkhalsomyndigheten.se)

EV-D68 har orsakat utbrott med svårt luftvägsinfektion

Under 2014-2015 orsakade respiratoriskt EV-D68 ett större utbrott globalt. Från mitten av augusti till december 2014 pågick ett utbrott av EV-D68 i USA och Kanada. Mer än 1400 personer diagnosticerades med allvarlig luftvägssjukdom orsakad av EV-D68, de allra flesta var barn. Även fall med svår luftvägssjukdom och neurologiska komplikationer rapporterades, varav några barn dog. Under 2014-2015 påvisades även viss smittspridning av EV-D68 i minst 15 EU/EEA-länder.

Under denna sommar har Holland, Tyskland samt Storbritannien rapporterat en ökning av antal fall med EV-D68. Några av fallen har haft lunginflammation. I Sverige har fem fall av EV-D68 påvisats i augusti 2016. Vid luftvägssjukdom är respiratoriska prover viktiga för korrekt diagnos. I Sverige utförs ingen nationell övervakning av enterovirusfynd i luftvägsprover.

Oftast lindriga symtom

Generellt ger enterovirus en mild infektion, vilken ofta förlöper subkliniskt. Vid symtom dominerar symtom från luftvägarna, men enterovirus kan även orsaka ögoninflammation, små blåsor i handflator, fotsulor och mun (höstblåsor eller hand-, fot- och munsjuka), i ovanligare fall ses encefalit eller meningit. Enterovirus smittar via kontaktsmitta, fekalt-oralt eller via luftvägarna. Inkubationstiden är 1-10 dagar.

Sjukdomsinformation om enterovirusinfektion (folkhalsomyndigheten.se)

Diagnostik

Flera virologiska laboratorier i Sverige kan påvisa förekomst av enterovirus i ryggmärgsvätska, avföringsprov eller luftvägsprov med molekylär diagnostik. EV-D68 påvisas främst i luftvägsprover medan EV-A71 främst påvisas i ryggmärgsvätska och avföringsprov. Analys av avföringsprov har den högsta känsligheten för EV-A71. Påvisning av enterovirus i ryggmärgsvätska eller avföringsprov vid hjärnhinneinflammation är anmälningspliktigt. Vid fastställd enterovirusorsakad hjärnhinneinflammation ska prover skickas till Folkhälsomyndigheten för virusisolering och molekylär typning. Därigenom övervakas vilka typer av enterovirus som cirkulerar i Sverige och infektion av poliovirus utesluts.

Viral meningoencefalit – sjukdomsstatistik (folkhalsomyndigheten.se)

Övervakning av polio

Metodik för specifik påvisning av EV-D68 finns vid Folkhälsomyndigheten och baseras på molekylär påvisning och sekvensering. För analys av prov från patienter med misstänkt EV-D68 (falldefinition: barn med allvarlig luftvägssjukdom och laboratorieverifierad enterovirus/rhinovirus-diagnos), vänligen kontakta Folkhälsomyndigheten.

Förebyggande åtgärder

I dagsläget finns enbart vaccin mot polio men inget vaccin mot de andra enterovirusinfektionerna. Eftersom så många infekterade inte har några symtom, är det svårt att förhindra spridning i befolkningen. Enkla åtgärder för att skydda sig själv och andra från enterovirusinfektioner är god handhygien.