Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Sjukdomsinformation

Virala meningoencefaliter (exklusive TBE) 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 400 fall av virala meningoencefaliter motsvarande en incidens av 4 fall per 100 000 invånare.

Av de rapporterade fallen orsakades flest fall (n=173) av varicella-zostervirus (VZV) följt av herpes simplexvirus (HSV) (n=135) (tabell 1).

Virala meningoencefaliter orsakade av enterovirus har minskat kraftigt sedan 2019 och under 2021 rapporterades endast 12 fall.

Övervakningen av virala meningoencefaliter och typning av enterovirus är en del av Folkhälsomyndighetens övervakningsprogram för polio. Molekylär typning av enterovirus utfördes på totalt 40 prover från 35 patienter under 2021, varav 5 prover var från 4 patienter med enterovirusorsakad meningoencefalit.

Noteras bör att virala meningoencefaliter orsakade av TBE redovisas separat från och med 2021.

Sjukdomsstatistik för TBE

Tabell 1. Antalet rapporterade fall av virala meningoencefaliter under åren 2017–2021 fördelat efter påvisat virus.
Virus20172018201920202021
Enterovirus 211 474 232 31 12
Herpes simplexvirus (HSV), HSV-1 37 40 42 37 20
Herpes simplexvirus (HSV), HSV-2 90 107 96 69 82
Herpes simplexvirus (HSV), HSV 11 20 7 14 33
Varicella-zostervirus (VZV) 172 195 191 156 173
Humant herpersvirus typ 6 (HHV-6) 17 24 11 23 27
Epstein-Barrvirus (EBV) 9 9 12 10 16
Cytomegalovirus (CMV) 6 4 10 4 3
West Nile virus 0 6 1 0 0
JC virus 3 12 9 1 8
Parechovirus 12 25 26 2 1
Uppgift saknas 25 8 8 24 25

Läs mer