Förbättrad serologisk diagnostik av visceral leishmaniasis

Antalet fall av leishmaniasis i icke-endemiska områden i Europa har ökat de senaste åren. I Sverige är leishmaniasis en ovanlig importsjukdom och laboratoriediagnostiken är avgörande för att verifiera diagnosen.

Vid leishmaniasis uppträder antikropparna tidigt och är redan påvisbara när patienten får symptom. Folkhälsomyndigheten har i samarbete Lunds Universitet utvärderat fem olika serologiska metoder för påvisande av antikroppar mot leishmania. Resultat av studien publiceras inom kort. Till följd av studiens resultat kommer vi att ersätta vår indirekta immunfluorescens-test (IF) med en direktagglutinations-metod (DA).

Färre falskt positiva prov med direktagglutination

Vi analyserade 113 serumprov från 98 patienter, varav 28 patienter med visceral leishmaniasis och 4 med mucokutan leishmaniasis. Studien visade färre falskt positiva resultat med DA jämfört med IF.

Immunsupprimerade kan vara negativa i antikroppstest

Vissa immunsupprimerade patienter var negativa i antikroppstest med alla fem metoder som ingick i utvärderingen. För denna patientgrupp är det därför särskilt viktigt att alltid försöka detektera själva parasiterna med mikroskopi, PCR och odling vid utredning av misstänkt visceral leishmaniasis.

Vi har inte validerat de serologiska metoderna för latent infektion, som är svår att påvisa, men som vid senare immunsupression kan leda till reaktivering och olika former av klinisk sjukdom.

Läs mer