Neutralisationstest (NT) för polio typ 2 upphör 1 januari 2017

I likhet med många europeiska länder har Folkhälsomyndigheten beslutat att upphöra med antikroppsanalys (NT) av poliovirus typ 2. Enstaka laboratorier i Europa kommer dock fortsatt erbjuda analysen och vid behov kan Folkhälsomyndigheten förmedla kontakt med utförarlaboratorium i Holland.

Folkhälsomyndigheten samt Klinisk mikrobiologi i Göteborg kommer, så som skett i många andra europeiska länder, att från och med 31 december 2016 upphöra med polio 2 NT-analyser. I de fall särskild indikation för utförande av NT för polio 2 föreligger (i princip enbart relevant för personal som skall odla polio 2/Sabin 2 stammar) har Folkhälsomyndigheten etablerat kontakt med ett laboratorium i Holland som på begäran kan utföra polio 2 NT från och med 2017.

Det sista fallet i världen av vildtyp polio 2 påvisades 1999 vilket medfört att man sedan maj 2016 plockat bort Sabin 2 i det orala poliovaccinet. Detta för att förhindra att vaccinstam orsakar sjukdom liksom risken för spridning av vaccinderiverad Sabin 2-stam som tappat sin attenuering. I WHO:s handlingsplan ingår att från och med 2016 destruera Sabin 2 på laboratorier runt om i världen.

Läs mer

Poliovirus (Antikroppsbestämning) (folkhalsomyndigheten.se)