Poliovirus

Antikroppspåvisning i serum för poliovirus typ 1 och 3 med neutralisationstest (NT).

Analystyp
Indikation

Vaccination mot polio ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Immunitet mot polio bör undersökas vid osäkerhet om genomgången vaccination, hos adoptivbarn, samt vid immundefekt.

Provmaterial

Serum

Provtagnings­anvisningar

Minsta mängd för analys: 300 µL serum.

Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid Upp till 2 veckor.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info