Ny metod för påvisning av aktiv Schistosomainfektion

Folkhälsomyndigheten kan nu erbjuda analys för påvisning av Schistosoma Circulating Anodic Antigen (CAA). Metoden kan tillämpas som tilläggsanalys i speciella fall då oklarhet kring infektionens aktualitet föreligger eftersom CAA endast utsöndras av levande Schistosomamaskar.

Serologi är fortsatt känsligast för primärdiagnostik men CAA påvisning kan vara ett komplement i vissa fall

Diagnostik av Schistosomainfektion (snäckfeber) utförs vanligtvis med bestämning av Schistosoma antikroppar och/eller mikroskopiundersökning av urin eller faeces för att påvisa ägg. De flesta misstänkta Schistosomafall kan utredas tillfredsställande med dessa metoder. Schistosomaserologi är den känsligaste metoden för diagnostik, men antikroppar kan kvarstå i flera år. Vid påvisning av antikroppar utan fynd av ägg kan man i många fall inte vara säker på om det föreligger en aktiv infektion eller om det rör sig om kvarstående antikroppar efter genomgången infektion. Antikropparna kan också kvarstå under lång tid även efter en lyckad behandling.

I komplicerade fall kan påvisning av Schistosoma antigen, CAA, utgöra ett stöd i det kliniska beslutet då det endast är levande Schistosomamaskar som utsöndrar CAA. Antigen-undersökning som påvisar CAA är således en indikation på aktiv infektion, medan antigen-undersökning utan påvisbart CAA är en indikation på att det inte föreligger en aktiv infektion, alternativt en mycket låggradig infektion under detektionsgränsen för metoden. Metoden ska inte tillämpas som primärdiagnostik men kan ha en roll i komplicerade Schistosomafall och som kontroll efter behandling vid misstanke om behandlingssvikt.

Metod och provtagningsanvisning

Metoden är en så kallad Up-Converting Phosphor-labelled Lateral-Flow-teknik (UCP-LF) som med hög sensitivitet detekterar CAA. Serum extraheras med triklorättiksyra och centrifugeras för att koncentrera kolhydratkomponenten i provet. Supernatanten inkuberas med fosformarkören coatad med monoklonala antikroppar mot CAA. Konjugatet binder sedan till samma monoklonaler på strips genom immunokromatografi som avläses maskinellt. Resultatet mäts i pg/ mL och rapporteras kvalitativt med en fast cut-off.
Metoden är inte artspecifik. För kontroll efter behandling tas provet tidigast tre månader efter avslutad behandling. Provmaterialet är serum (rör utan tillsats med eller utan gel) och det behövs minimum 1 mL serum.

För att beställa analysen tas kontakt med Folkhälsomyndigheten via Kundtjänst som nås på 010- 205 24 44 eller via epost. Analysen utförs av underleverantör.

kundtjanst.mikrobiologen@folkhalsomyndigheten.se

Läs mer