Ny webbportal 10 april för information från Svenskt Laboratorienätverk Inom Mikrobiologi - SLIM

Folkhälsomyndigheten ansvarar för att tillhandahålla information om myndighetens, landstingens och regionernas laboratorienätverk inom klinisk mikrobiologi, SLIM och de nationella referenslaboratorierna (NRL) för 36 olika mikrobiologiska områden.

Nu finns denna information samlad under en egen webbportal som nås från Folkhälsomyndighetens webbplats eller direkt på:

folkhalsomyndigheten.se/slim

På webbportalen redovisas vilka uppdrag NRL har för olika områden, inklusive kontaktuppgifter och provtagningsanvisningar för de mikrobiologiska laboratorierna i Sverige. Där presenteras även en uppdaterad och utvidgad förteckning över analyser vid landets kliniska mikrobiologiska laboratorier och referenslaboratorier.

Frågor om webbportalen hänvisas till slim@folkhalsomyndigheten.se.

Hans Gaines, SLIM förvaltare

Logotyp SLIM