Öka patientsäkerheten – använd Folkhälsomyndighetens elektroniska remiss och provsvar

Använd Folkhälsomyndighetens elektroniska remiss och provsvar för att beställa analyser och snabbare få tillgång till provsvar. Minskad manuell hantering av pappersremisser höjer också patientsäkerheten.

För att förbättra vår service och korta svarstiderna erbjuder Folkhälsomyndigheten sedan flera år tillbaka elektroniska remisser (e-remiss) och provsvar (e-svar). Redan idag är ett antal kunder anslutna till detta och vi vill uppmana fler att använda dessa funktioner. Efter att ni anslutit er till systemet genomförs beställning av analyser och mottagande av provsvar helt elektroniskt. Som svarsmottagare behöver ni då inte längre vänta på ett papperssvar, utan ser provsvaret direkt via Labportalen. Det är möjligt att integrera Labportalen med ert journalsystem för att på så sätt få tillgång till Folkhälsomyndighetens analyskatalog och göra elektroniska beställningar. Patientsäkerheten ökar med elektroniska beställningar via e-remiss då det medför mindre manuell hantering av remisser och provsvar.

Det finns även fortsättningsvis möjlighet att få brådskande provsvar via telefon. För att vi ska kunna lämna provsvar till rätt person är det viktigt att ange telefonnummer till aktuell klinik eller koordinator på remissen.

Läs mer

Remiss/E-remiss för kliniskt mikrobiologiska analyser (folkhalsomyndigheten.se)