Remiss/E-remiss för kliniskt mikrobiologiska analyser

Remiss

E-remiss

Remiss som skickas in via post

Remiss för speciell diagnostik (PDF, 2,8 MB)
(Fyll i remissen, skriv ut och skicka den tillsammans med provet)

OBS! Ange fullständig svarsmottagare och korrekt fakturareferens på remissen för att undvika fördröjningar av analyssvaret eller att fakturan skickas till fel mottagare.

Laboratorieprover skickas till adress Folkhälsomyndigheten, 171 82 Solna.

Från och med april 2018 finns Folkhälsomyndighetens remiss enbart som pdf för utskrift. Den tryckta pappersversionen har vi tagit bort och den går inte längre att beställa. Anledningen till förändringen är att analyssortimentet vid Folkhälsomyndigheten ständigt förändras vilket gör att en tryckt version snabbt blir inaktuell.

Elektroniska remisser och provsvar

Nu kan beställning av Folkhälsomyndigheten analyser göras elektroniskt. Anslutning sker via Labportalen och du behöver en beställarkod som du får från oss efter ansökan.

Hur får man tillgång till e-remiss/e-svar?

Anslutning till Folkhälsomyndighetens e-remiss/e-svar sker via LabPortalen, en webbapplikation för elektronisk hantering av remisser och provsvar som tillhandahålls av InfoSolutions AB.

För att du ska kunna ansluta till e-remiss/e-svar via LabPortalen krävs en beställarkod som du får från Folkhälsomyndigheten efter ansökan via webbformuläret nedan. Vi skickar ansökan vidare till InfoSolutions AB som sedan återkopplar till dig. Därefter kan du börja använda Folkhälsomyndighetens e-remiss/e-svar.

Vår förväntan är att så många som möjligt ska ansluta till e-remiss/e-svar men vi kommer tillsvidare att behålla vår pappersremiss (se nedan) för de kunder som inte har möjlighet att ansluta.

Ansök om e-remiss/e-svar

Klicka här för att göra anmälan till e-remiss/e-svar

Möjlighet att integrera journalsystem

Det finns möjlighet att integrera ert journalsystem med LabPortalen för att få tillgång till den webbaserade remiss- och svarsmodulen på Folkhälsomyndigheten utan att behöva logga in via Labportalen. För den typen av lösning hänvisar vi till InfoSolutions AB.

Särskilda följesedlar inom det Nationella mikrobiella övervakningsprogrammet.

Prover som skickas för analys inom det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet avseende, C. difficile, invasiva H. influenzae, invasiva grupp A streptokocker (GAS), invasiva pneumokocker och pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PcG MIC ≥ 0,5mg/L), ska alltid åtföljas av en speciell följesedel. Typningsresultatet anmäls till Sminet av Folkhälsomyndigheten. Om svar önskas till insändande laboratorium, bifoga Folkhälsomyndighetens remiss (e-remiss eller pappersremiss). Följesedlar för dessa övervakningsprogram finns under Följesedlar.

Information till er som väljer att ansluta till e-remiss/e-svar

För att vi ska kunna hantera inkommande prover på ett smidigt och säkert sätt ska både provrör och ytterhylsa märkas med etikett. Det är viktigt att etiketten placeras så att streckkoden kan läsas av.

För vissa analyser anges det i produktkatalogen att laboratoriet ska kontaktas före inskickandet av prov. Vi ber er respektera detta.

Informationsblad om e-remisser och e-svar att ladda ner (PDF, 120 kB).

Frågor om våra tjänster?

Laboratoriepersonal
Kundtjänst mikrobiologi för laboratoriepersonal

Tfn: 010-205 24 44
Vardagar: 9.30–12.00, 13.00–15.30

Privatpersoner
hänvisas till 1177 Vårdguiden

E-post besvaras dagligen.

Vid akuta frågor under kontors­tid utanför kund­tjänstens telefon­tider, hänvisar vi till myndig­hetens växel.

Klinisk mikrobiolog i beredskap
Beredskapsdiagnostik utanför kontorstid.

Gå till toppen av sidan