Remiss/E-remiss för kliniskt mikrobiologiska analyser

Lyssna

Information gällande hantering av remiss/E-remiss för kliniskt mikrobiologiska analyser.

Remiss som skickas in via post

På publikationens sida finns fil för nedladdning samt postinstruktioner.

Elektroniska remisser och provsvar

Via Labportalen kan beställningar av Folkhälsomyndighetens analyser göras elektroniskt. LabPortalen är en komplett remiss- och svarsmodul där du som beställare på ett enkelt sätt loggar in och får tillgång till hela Folkhälsomyndighetens analyssortiment.

Tjänsten e-remiss och e-svar ger ett snabbare flöde, en säkrare hantering av provsvaren samt en förstärkt patientsäkerhet.

Observera: Provet behöver märkas med etikett utskriven från Labportalen.

Så här kommer du igång med e-remiss och e-svar

För att du ska kunna ansluta till e-remiss och e-svar modulen via Labportalen behöver du en beställarkod som du får från Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten lägger upp dig som e-kund i sitt laboratoriedatasystem och skickar även vidare din förfrågan med kunduppgifter till Infosolutions AB så att anslutningen sker till Labportalen. Du får ett meddelande av både Folkhälsomyndigheten och Infosolutions AB när registreringen är klar. Därefter kan du börja använda Labportalens e-remiss och e-svar för beställning av Folkhälsomyndighetens analyser.

Ansök om beställarkod för anslutning till Labportalen via webbformuläret: Ansök om beställarkod för e-remiss och e-svar via Labportalen

Viktigt när du använder e-remiss

För att Folkhälsomyndigheten ska kunna registrera inkommande prover på ett säkert och effektivt sätt ska både provrör (primär rör/förpackning) och ytterhylsa (sekundär förpackning) märkas med etiketter som skrivs ut via Labportalen när beställningen görs. Om provet är sk. Beredskapsprov eller av högre riskklass och därmed förpackas i en tredje förpackning så ska även den ha en etikett. Det är viktigt att etiketterna placeras så att streckkoden kan läsas av.

Notera att för vissa analyser ska Folkhälsomyndigheten kontaktas för inskickande av prov. Det framgår i analyskatalogen. Kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakt gällande remisser.

Möjlighet att integrera Labportalen med ditt journalsystem

Det är tekniskt möjligt att integrera LabPortalen i ert journalsystem för att på så sätt få tillgång till Folkhälsmyndighetens analyskatalog och göra elektroniska beställningar. Kontakta Infosolutions AB för att diskutera dina behov och möjligheter till integration.

Särskilda följesedlar inom det Nationella mikrobiella övervakningsprogrammet

Prover som skickas för analys inom det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet avseende, C. difficile, invasiva H. influenzae, invasiva grupp A streptokocker (GAS), invasiva pneumokocker och pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PcG MIC ≥ 0,5mg/L), ska alltid åtföljas av en speciell följesedel. Typningsresultatet anmäls till Sminet av Folkhälsomyndigheten. Om svar önskas till insändande laboratorium, bifoga Folkhälsomyndighetens remiss (e-remiss eller pappersremiss).

Följesedlar för dessa övervakningsprogram finns på sidan Följesedlar och försättsblad.