Remiss för speciell diagnostik (PDF, 498 kB)
(Spara ner och fyll i remissen direkt på skärmen, skriv därefter ut den.)

OBS! Ange fullständig svarsmottagare och korrekt fakturareferens på remissen för att undvika fördröjningar av analyssvaret eller att fakturan skickas till fel mottagare.

Laboratorieprover skickas till adress Folkhälsomyndigheten, 171 82 Solna.

Från och med april 2012 finns Folkhälsomyndighetens remiss enbart i en elektronisk version på webbplatsen. Den tryckta pappersversionen har vi tagit bort och den går inte längre att beställa. Anledningen till förändringen är att analyssortimentet vid Folkhälsomyndigheten ständigt förändras vilket gör att en tryckt version snabbt blir inaktuell.