Öka patientsäkerheten – använd Folkhälsomyndighetens elektroniska remiss

Använd Folkhälsomyndighetens elektroniska remiss och svar för att beställa analyser och snabbare få tillgång till provsvar. Samtidigt minskar risken för fel som kan uppstå vid manuell hantering.

För att förbättra vår service och korta svarstiderna erbjuder Folkhälsomyndigheten e-remisser och e-svar. Efter att ni anslutit er till systemet genomförs beställning och mottagande av svar helt elektroniskt. Som svarsmottagare behöver ni då inte längre vänta på ett papperssvar, utan ser provsvaret direkt. Patientsäkerheten ökar samtidigt då det blir mindre manuell hantering av remisser.

Det finns även fortsättningsvis möjlighet att få brådskande provsvar via telefon. För att vi ska kunna lämna provsvar till rätt person är det viktigt att ange telefonnummer till relevant klinik eller koordinator på remissen.

Läs mer

Remiss/E-remiss för kliniskt mikrobiologiska analyser (folkhalsomyndigheten.se)