GD-Forum Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030

GD-Forum

GD-Forum är en plattform för samverkan mellan myndigheter för att genomföra Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, i statsförvaltningen. Inom GD-Forum samverkar och driver svenska myndigheter tillsammans arbetet för att nå målen i agendan.

Illustration som visar de 17 delmål som hör till Agenda 2030.

Aktuellt