Aktuellt

Här hittar du myndighetsövergripande nyheter om Agenda 2030 för hållbar utveckling.

 • Workshop Agenda 2030 och bättre användning av geodata - gemensamma utmaningar och behov

  Publicerad

  Arbetsgruppen Geodatastöd i Agenda 2030-arbetet bjuder in till en kostnadsfri hybrid-workshop den 10 oktober.

 • Mötesplats Agenda 2030

  Publicerad

  Den 22/11, kl. 9-15, arrangerar Glokala Sverige en digital konferens – Mötesplats Agenda 2030.

 • Regleringsbrev 2022 och Agenda 2030

  Publicerad

  Operativa gruppen inom GD-Forum för Agenda 2030 har nu sammanställt de uppdrag, återrapporteringskrav eller villkor för anslag som kopplar till Agenda 2030 i 2022 års regleringsbrev. Sammanställning och analysen innefattar myndigheterna som ingår i G...

 • Mötesplats Agenda 2030

  Publicerad

  Den 26/11, kl. 9-15, arrangerar Glokala Sverige en digital konferens – Mötesplats Agenda 2030.

 • Högnivåmöte om Agenda 2030

  Publicerad

  FN:s politiska högnivåforum 2021 om hållbar utveckling (HLPF), 6-15 juli, syftar till att följa upp genomförandet av Agenda 2030. Tema för HLPF 2021 Hållbar och motståndskraftig återhämtning från covid-19-pandemin som främjar ekonomisk, social och mi...

 • Mindshifts – Growth that matters 12 maj

  Publicerad

  Den 12 maj samlas ledare, experter och samhällsengagerade som brinner för mänsklig utveckling under ett digitalt event om hur vi möter organisatoriska, samhälleliga och globala utmaningar. Tema för Mindshifts konferens – Growth that matters – är leda...

 • Välkommen till Formas digitala konferens 17, 18 och 19 maj 09.00-10:30

  Publicerad

  Årets tema: Globalt samarbete för Agenda 2030.

 • Anmälan är öppen till Hållbarhetsforum 2021

  Publicerad

  Hållbarhetsforum är ett återkommande evenemang vid Stockholms universitet, medlemmar i GD-Forum, som syftar till att mötas, bygga nätverk och skapa samverkan inom ramen för hållbar utveckling.

 • Mål för Sveriges genomförande av Agenda 2030

  Publicerad

  Den 17 december sa riksdagen ja till regeringens förslag om mål för Sveriges genomförande Agenda 2030 för hållbar utveckling.

 • Ny forskningssatsning om samhällseffekter av covid-19 inför framtida kriser

  Publicerad

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas, har som en akut insats under pandemin gått samman för att finansiera projekt som kan skapa kunskap inför framtida samhällskriser. Projekten får dela...

 • Vad händer nu? Ställer vi tillbaka eller ställer vi om? – i skuggan av covid 19

  Publicerad

  I likhet med klimatkrisen drabbar covid-19 pandemin världens alla länder. Krisen har drabbat de mest utsatta hårdast och innebär utmaningar för uppfyllandet av Agenda 2030 och de globala målen.

 • Nu gör vi! Nationella samordnaren för Agenda 2030 anordnar uppstartskonferens

  Publicerad

  Välkomna på uppstartskonferensen Nu gör vi! som hålls den 3 november för alla Sveriges Agenda 2030-aktörer.

 • Hållbarhetsforum är ett återkommande evenemang vid Stockholms universitet

  Publicerad

  Hållbarhetsforum är ett återkommande evenemang vid Stockholms universitet, medlemmar i GD-Forum, som syftar till att mötas, bygga nätverk och skapa samverkan inom ramen för hållbar utveckling.

 • Statskontorets webbinarium: Agenda 2030 – hur kan vi omsätta agendan i konkret handling?

  Publicerad

  Välkomna att delta på webbinarium den 8 september. Anmälan senast 3 september.

 • Manual till Hållbarhetsbarometern

  Publicerad

  En manual i form av ett informationsblad har nu tagits fram för Hållbarhetsbarometern. Hållbarhetsbarometern är ett verktyg som syftar till att göra en självskattning och nulägesanalys av myndigheters hållbarhetsarbete. Målgruppen för verktyget är fr...

 • Processtöd kring Agenda 2030

  Publicerad

  Ett processtöd har tagits fram för länsstyrelsernas arbete med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Syftet med arbetet är att integrera Agenda 2030 på ett tydligt sätt för att stärka genomförandet av agendan.

 • Utbildning om Agenda 2030 för statsanställda

  Publicerad

  SCB har tagit fram en webbaserad utbildning om de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Målgruppen för utbildningen är främst anställda inom statsförvaltningen.

 • Covid-19 och myndigheters roll

  Publicerad

  Den globala pandemin covid-19 berör stora delar av samhället. Arbetet med att begränsa smittspridningen i Sverige drivs av många olika myndigheter och aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

 • Myndigheter samverkar för Agenda 2030

  Publicerad

  Årets nätverksmöte för GD-Forum ägde rum på Sida, Stockholm, den 3 mars. Omkring 120 deltagare från ett stort antal statliga myndigheter medverkade.

 • SCB om Sveriges genomförande av Agenda 2030

  Publicerad

  SCB har publicerat sin delredovisning av regeringsuppdraget att samordna den statistiska uppföljningen av Agenda 2030.

 • GD-Forum 2020 – vi räknar ner och växlar upp!

  Publicerad

  Årets nätverksträff för GD-Forum – svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 äger rum på Sida den 3 mars.

 • Gabriel Wikström nationell Agenda 2030-samordnare

  Publicerad

  Regeringen har utsett Gabriel Wikström till nationell samordnare för Agenda 2030.

 • Proposition om Agenda 2030

  Publicerad

  Agenda 2030-delegationen avlämnade sitt slutbetänkande Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13) i mars 2019.

 • Folkhälsomyndigheten samordnar GD-Forum

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten har under hösten 2019 övertagit samordningen av GD-Forum – Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 efter Sida.

 • Delredovisningar av regeringsuppdrag om Agenda 2030

  Publicerad

  Under hösten 2019 levererade bland annat Statskontoret och SCB delredovisningar av sina regeringsuppdrag om Agenda 2030.

 • Temat för HLPF 2020

  Publicerad

  Årets Högnivåpolitiska forum, HLPF, för Agenda 2030 äger rum i New York den 7–16 juli 2020. Fokus för mötet är att accelerera genomförandet av agendan och uppmärksamma att det nu återstår mindre än tio år till dess att målen och delmålen ska uppnås.