Om oss

GD-Forum är en plattform för samverkan mellan myndigheter för att genomföra Agenda 2030. Myndigheterna inom GD-Forum strävar efter att integrera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i sin verksamhet utifrån sina uppdrag.

Myndigheterna inom GD-Forum strävar efter att integrera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i sin verksamhet utifrån sina uppdrag.

GD-Forums arbete är uppdelat i olika ämnesområden och fokus är ökad samverkan kring de globala målen, erfarenhetsutbyte samt att lära sig av varandra.

Myndigheterna för en strategisk dialog på ledningsnivå, samtidigt som de skapar möjligheter för samverkan, konkreta samarbeten och partnerskap på operativ nivå. Målet är att vara föregångare för genomförandet av agendan.

Läs om GD-Forums styrstruktur

Avsiktsförklaring

Som utgångspunkt för GD-Forum finns en gemensam avsiktsförklaring. Genom avsiktsförklaringen åtar sig myndigheterna att i samverkan bidra till genomförandet av målen i Agenda 2030 inom sina respektive uppdrag.

Läs om GD-Forums avsiktsförklaring