Nyhetsbrev GD-Forum – januari 2022

Pandemin – hot eller möjlighet?

I kölvattnet av pandemin har det skett en tillbakagång i arbetet med att nå flera av målen i Agenda 2030. Fattigdomsbekämpningen i världen kan ha förlorat tio år och den globala jämställdheten en hel generation. Covid-19 har fördjupat orättvisor i världen. Pandemins effekter understryker de grundläggande principer som ligger till grund för målen i Agenda 2030 – att utmaningarna vi står inför inte kan hanteras isolerat utan måste lösas genom samarbete och med hänsyn till andra utmaningar. Tydligt är att det finns ett behov av att ompröva hur för att bygga tillbaka och bättre för en sund återhämtning efter pandemin.

Som myndigheter i Sverige med många verksamheter i hela världen, behöver vi ta tillvara alla möjligheter att driva återuppbyggnaden till ett mer hållbart och uthålligt samhälle där vi kan bidra med lösningar, innovationer och framtidens arbetssätt i statlig förvaltning.

Totalt ingår nu 86 myndigheter i GD-Forum Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030, varav 16 länsstyrelser. För att åstadkomma bättre och mer effektiv samverkan under 2022 har de myndighetschefer som utgör Lilla GD-gruppen tydligare fördelat ansvarsområden mellan sina myndigheter. Vinnova kommer med stöd av Länsstyrelserna under 2022 t.ex. att ta huvudansvar för den årliga nätverksträffen och Naturvårdsverket leder arbetet med att ta fram en ny samverkansplan. Vi hoppas att detta kommer ge ny energi i arbetet framåt.

Nästa nätverksträff 25 april

Nätverksträff för GD-Forum 2022 äger rum eftermiddagen 25 april. Arbetet med att planera GD-Forum har påbörjats. Mer information kommer. Boka gärna in datumet redan nu!

Nyheter, aktiviteter och initiativ med koppling till GD-Forum och Agenda 2030

Mål 11-veckan 2022

Den 25-27 januari bjuder Rådet för hållbara städer in till digital konferens med syfte att stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa omställningskraft i kommunerna för hållbara städer och samhällen! Under tre dagar kommer du kunna ta del av ett antal valbara sessioner utifrån olika perspektiv på mål 11 i Agenda 2030 och dess delmål. 

Rådet för hållbara städer (Hållbar Stad.se)

Information, anmälan och program (Hållbar Stad.se)

Ledarskap för en hållbar framtid

Den 5 maj 13.30-16.30 arrangerar Formas sin återkommande Agenda 2030-konferens. I ljuset av 1972 års stora miljökonferens bjuder Formas in till konferens på Kulturhuset i Stockholm för att tala om hur vi ska uppnå de globala hållbarhetsmålen. På den plats där världens ledare blickade framåt för femtio år sedan sätts fokus på det ledarskap som framtiden kräver idag. Mer information om program och talare kommer inom kort.  

Formas.se

Sverige står värd för FN:s högnivåmöte Stockholm+50

Den 2 och 3 juni arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.

Stockholm50.global

Sverige är värd för Världsmiljödagen

Den 5 juni står Sverige värd för Världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram Unep. Temat Only One Earth, Vår enda jord, ska lyfta fram möjligheterna att ställa om till hållbara och grönare livsstilar. Only One Earth var också mottot för FN:s första miljömöte, Stockholmskonferensen 1972. Innebörden är att jorden fortfarande är vårt enda hem och att vi måste värna dess resurser.  En rad aktiviteter kommer att knytas till temat.

Grönare livsstilar i fokus när Sverige blir värd för Världsmiljödagen år 2022 (Regeringen.se) [Länk borttagen 2022-11-01]

Kontakt

Vill du ta del av nyhetsbreven, vänligen kontakta GD-ForumAgenda2030@folkhalsomyndigheten.se