Servering

Läs mer

Lyssna

8 kap. 1 § AL om serveringstillstånd och tillståndsmyndighet.

8 kap. 2 § AL om olika typer av serveringstillstånd.

8 kap. 3 § AL om kryddning av spritdrycker.

8 kap. 4 § AL om stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet för slutna sällskap.

8 kap. 5 § AL om rumsservering, minibar.

8 kap. 6 § AL om provsmakning av spritdryck, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat vid arrangemang riktade till allmänheten.

8 kap. 7 § AL om provsmakning av egenproducerade alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat vid tillverkningsstället.

8 kap. 8 § AL om servering av folköl.

8 kap. 9 § AL om kommunens informationsskyldighet.

8 kap. 10 § AL om ansökningsförfarande och avgift för prövning.

8 kap. 11 § AL om yttrande från Polismyndigheten.

8 kap. 12 § AL om lämplighetskrav för tillståndshavare.

8 kap. 13 § AL om inköp av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och skattepliktiga alkoholdrycksliknande preparat till den egna serveringsrörelsen.

8 kap. 18 § AL om tillståndshavarens tillsyn över serveringen, serveringsansvariga och anställd personal.

8 kap. 19 § AL om serveringstid och utrymningstid.

8 kap. 20 § AL om måttfull servering, ordning och nykterhet.

8 kap. 21 § AL om prissättning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat samt animeringsförbud.

8 kap. 22 § AL om krav på tillgång till lättdrycker.

8 kap. 23 § AL om förbud att ta med spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat från serveringsställe.

8 kap. 24 § AL om förtärings- och förvaringsförbud.

Alkohollag (2010:1622) (Riksdagen.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan