Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:7) om kunskapsprov HSLF-FS 2020:77

Lyssna

HSLF-FS 2020:77

Ändringsförfattning

Omtryck (inkluderar grundförfattning)

  • Beslutad: 18 november 2020
  • Utkom från tryck: 8 december 2020
  • Gäller från och med: 1 januari 2021

Grundförfattning: FoHMFS 2014:7

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 8