Tillsyn

Läs mer

Lyssna
  • 9 kap. 1–4 §§ AL om tillsynsmyndigheter.
  • 9 kap. 7 § AL om tillståndsbevis.
  • 9 kap. 11 § AL om tillståndshavares anmälningsskyldighet vid förändringar m.m.
  • 9 kap. 12 § AL om tillståndshavare avlider, fått förvaltare samt försatts i konkurs.
  • 9 kap. 13 § AL om tillståndshavarens skyldighet att lämna tillträde till lokaler och tillhandahålla handlingar vid tillsyn m.m.
  • 9 kap. 14 § AL om bokföring och statistiska uppgifter.
  • 9 kap. 17–18 §§ AL om kommunala sanktioner.

Alkohollag (2010:1622) (Riksdagen.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan