Hinder

Frågor och svar

Lyssna

Den som ska skriva kunskapsprovet kan hindras från det om personen använder otillåtna hjälpmedel under provet eller använder våld eller hot om våld mot provförrättaren eller någon annan person vid provtillfället. Kommunen kan även hindra en provskrivare från att genomföra provet om personen på något annat sätt uppträder störande.

Om provet är påbörjat men inte har kunnat genomföras av någon av de nämnda anledningarna är det enskilda provtillfället förbrukat. Kunskapsprovet påbörjas när provskrivaren loggar in med det angivna lösenordet.  

Om det finns hinder för att genomföra provet bör personen få ett skriftligt besked av kommunen om att provet av denna anledning inte kommer att anordnas. Det beslutet går att överklaga. Om provet ställs in har personen möjlighet att göra det vid ett senare tillfälle.

Kommunen kan fatta beslut om egna riktlinjer där det framgår i vilka situationer och på vilket sätt kommunen anser att en provskrivare uppträder störande, och därför kommer att hindra personen från att genomföra provet.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Kommunerna ska fatta beslut i ärenden om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Finns det hinder att genomföra provet som beror på den sökande kan detta fördröja handläggningen så att handläggningstiden överstiger fyra månader. I informationen om att handläggningstiden förlängs bör det därför framgå vad förlängningen beror på.

Uppdaterad
Dela länk till frågan