Typer av prov

Frågor och svar

Lyssna

Det finns sju olika kunskapsprov beroende på vilken typ av serveringstillstånd som ansökan gäller. Du som alkoholhandläggare ska ta ställning till vilket av de sju kunskapsproven som är aktuellt för sökanden att skriva utifrån sin ansökan.

De sju kunskapsprov som finns är följande:

 • Tillstånd för stadigvarande servering till allmänheten
 • Tillstånd för stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap
 • Tillstånd för stadigvarande servering till slutna sällskap
 • Tillstånd för tillfällig servering till allmänheten
 • Tillstånd för tillfällig servering till slutna sällskap
 • Tillstånd för pausservering
 • Tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker

Frågorna i provet är fördelade på fyra områden:

 1. alkoholpolitik
 2. bestämmelser om servering
 3. bestämmelser om tillsyn
 4. bestämmelser om mat och utrustning
Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Antalet frågor i provet varierar mellan 28 och 60 och beror på vilken typ av tillstånd som ansökan gäller.

Uppdaterad
Dela länk till frågan