Analyser tillgängliga vid laboratorierna

Analyser tillgängliga vid nationella referenslaboratorier (NRL) och kliniska mikrobiologiska laboratorier i Sverige presenteras i nedanstående Exceldokument, inklusive en innehållsförteckning som ger översikt över vilka smittämnen/sjukdomar som ingår.

I förteckningen har inkluderats analyser för falldefinitioner enligt smittskyddslagen eller av fåtalskaraktär (enligt rekommendation av FKM) samt analyser vid NRL eller för nationell mikrobiologisk övervakning.

Analyser vid kliniska mikrobiologiska laboratorier i Sverige (XLSX, 199 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppgifterna för de mikrobiologiska laboratorierna gäller generellt från 2019-11-30 men i vissa fall har också senare ändringar införts. Var god meddela ändringar till slim@folkhalsomyndigheten.se.

Logotyp för SLIM