Uppdaterad 8 april 2019

Analyser

Analyser tillgängliga vid nationella referenslaboratorier (NRL) och kliniska mikrobiologiska laboratorier i Sverige presenteras i nedanstående Exceldokument, inklusive en innehållsförteckning som ger översikt över vilka smittämnen/sjukdomar som ingår.

I förteckningen har inkluderats analyser för falldefinitioner enligt smittskyddslagen eller av fåtalskaraktär (enligt rekommendation av FKM) samt analyser vid NRL eller för nationell mikrobiologisk övervakning.

Logotyp