Uppdaterad 29 maj 2019

Karaktärisering (patotypning) av yersinia flyttas till Halmstad 3 juni

Analys för att påvisa humanpatogena, anmälningspliktiga yersinia flyttas från Folkhälsomyndigheten till Klinisk mikrobiologi vid Hallands sjukhus Halmstad.

Den 3 juni inför Klinisk mikrobiologi i Halmstad, tillika nationellt referenslaboratorium för bakteriella tarmpatogener, en analys för karaktärisering av humanpatogen Yersinia spp. Därmed upphör motsvarande analys vid Folkhälsomyndigheten (artikelnummer 1059 Yersinia enterocolitica, biokemisk identifiering och serogruppsbestämning).

Frågeställningen för de yersiniaisolat som inkommit till Folkhälsomyndigheten har framför allt varit att särskilja de yersinia som anses vara humanpatogena och därmed anmälningspliktiga från de som inte ska anmälas. Anmälningspliktig yersinia avser Y. enterocolitica, utom biotyp 1A, samt Y. pseudotuberculosis. Analysen i Halmstad inriktar sig på att definiera anmälningspliktig yersinia framför allt genom att påvisa relevanta virulensgener med PCR. Serotypning, som utförts vid Folkhälsomyndigheten, kommer inte att utföras.

Vid utredning av yersiniautbrott erbjuder Folkhälsomyndigheten fortsatt fördjupad karakterisering med helgenomsekvensering.

Yersiniaisolat för karaktärisering (patotypning) skickas med remiss till:

Klinisk mikrobiologi
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad

Remissen bör ge information om avsändare, patientuppgifter, provtagningsdatum och egna resultat, till exempel PCR-resultat eller biokemi.

Vid frågor, kontakta Klinisk mikrobiologi i Halmstad på telefonnummer 035-13 18 50. En avgift på 700 kronor tas ut för analysen.

Nyhet som pdf

Cecilia Jernberg, Folkhälsomyndigheten
Peter Nilsson, Klinisk mikrobiologi i Halmstad

Logotyp