Nationell samverkan för att möta utmaningarna med covid-19 kan också gälla andra analyser än för SARS-CoV-2

Det pandemiska utbrottet av covid-19 våren 2020 har inneburit en stor utmaning för landets mikrobiologiska laboratorier. NRL för högpatogena coronavirus vid Folkhälsomyndigheten etablerade tidigt diagnostik av SARS-CoV-2 men också samverkan för att analys också skulle etableras vid andra laboratorier.

Nu finns analys för påvisning av SARS-CoV-2 uppsatt vid många av landets laboratorier och fler kommer till framöver. Att regionernas laboratorier så snabbt kunde etablera storskalig diagnostik av covid-19, innebar att landet fick kapacitet att hantera de kraftigt ökande behov för landets hälso- och sjukvård som blev följden, när samhällsspridning av covid-19 etablerades i Europa och i Sverige. Ett utmärkt samarbete mellan laboratorier har inneburit att problem identifierats och hanterats och det arbetet fortsätter, tack vara väldigt många engagerade bland alla landets mikrobiologiska laboratorier.

NRL för parasitologi vid Folkhälsomyndigheten lyfter att de resurskrävande insatserna för att hantera diagnostik av covid-19 vid laboratorierna också får konsekvenser för laboratoriernas övriga verksamhet. Den ökade belastningen, med ändrade och utvidgade provflöden samt risk för begränsad bemanning kan leda till svårigheter att inom rimlig tid utföra andra beställda analyser.

För att möta även sådana konsekvenser av insatserna för covid-19 kan NRL för parasitologi bistå andra laboratorier med kontaktuppgifter till laboratorier, både nationellt och internationellt, information om underleverantörer med mera. NRL för parasitologi har även viss möjlighet att bistå nationella laboratorier med parasitologiska analyser. Finns behov av sådant stöd, kontakta enhetschef Elisabeth Hallin-Bergvall, elisabeth.hallin-bergvall@folkhalsomyndighet.se.

Andra NRL kanske tänker likadant eller har ytterligare goda idéer och funderar på att kontakta laboratorier med förslag? Sådant kan presenteras som nyhet här på SLIM-portalen vilket innebär att samtliga laboratoriers verksamhetschefer och SLIM-representanter informeras direkt via mail om nyheten. Kontakta slim@folkhalsomyndigheten.se vid intresse!

Som ni vet kan man få en god överblick om vilka laboratorier som utför vilka analyser (uppdaterades senast i november 2019).

En utmärkt möjlighet för SLIM att effektivt samverka för att reducera risk för sårbarhet för nationell mikrobiologi!

Logotyp för SLIM