Uppdaterad 28 maj 2019

Ny rutin för typning av Clostridioides difficile

NRL för C.difficile har ersatt ribotypning av C.difficile med MALDI-TOF baserad typning (HMW-typning) och, när nödvändigt, med helgenomsekvensering.

Under många år har typningsmetoden för C.difficile varit Ribotypning. Ribotypning har en internationell nomenklatur (UK) och passar därför bra för nationell övervakning och internationella jämförelser. Allt fler studier baserade på helgenomsekvensering visar att ribotypning dock inte har tillräcklig diskriminerande förmåga för att inom ett utbrott kunna säkerställa epidemiologiska samband, särskilt inom vanliga ribotyper (1,2). Parallellt har MALDI-TOF baserad typning (sk. HMW­typning) visats kunna användas som en första screeningmetod för att utesluta epidemiologiska samband, men också säkert kunna identifiera vissa viktiga ribotyper t.ex. ribotyp 027 (3,4).

Nationella Referenslaboratoriet för Clostridium difficile vid Universitetssjukhuset i Örebro har som huvuduppdrag att kunna utföra typning i samband med misstanke om oönskad spridning av C.difficile inom svensk sjukvård. Under 2018/2019 har vi därför implementerat både HMW-typning och Helgenomsekvensering vid laboratoriet och med start under den första veckan i maj 2019 kommer vi att gå över till dessa två metoder. Detta kommer ge snabbare svar i de flesta fall och högre kvalitet på typningen i samband med misstanke om spridning.

Vi ser två huvudfrågeställningar på de prover som skickas till oss.

  1. Misstanke om en Moxifloxacin-resistent C.difficile tillhör Ribotyp 027.
  2. Misstanke på spridning av C.difficile på en eller flera sjukvårdsenheter. I detta fall skickas flera prover till referenslaboratoriet för analys.

Ny rutin från maj 2019

Alla C.difficile-isolat som skickas till laboratoriet i Örebro kommer att renodlas och HMW-typning utföras. Prover tillhörande kategori 1 kommer slutsvaras efter HMW analys (med information om stammen tillhör HMW profil 24 associerad med Ribotyp 027 eller inte) medan prover som tillhör kategori 2 kommer att analyseras tillsammans och svaras med en gemensam svarskommentar. Om alla eller några prover har samma HMW-profil kommer inremitterande enhet (mikrobiologiskt laboratorium eller vårdhygien) att kontaktas av laboratoriet för en diskussion om behovet av ev. helgenomsekvensering.

I samband med övergången till ny diagnostik önskar vi mer preciserade frågeställningar på Remissen "Specialundersökningar mikrobiologi" från insändande laboratorium för att ni ska få så bra service som möjligt. På den nya remissen är det således avgörande att följande information finns med.

  1. Frågeställning: misstanke om högpatogen 027 eller utbrottsmisstanke.
  2. Vid utbrottsmisstanke är det viktigt att ange vilka prover som hör ihop och som ska jämföras med varandra.
  3. Vid utbrottsmisstanke är det också viktigt med en kontaktperson (Laboratoriet eller Vårdhygien) som kan nås för närmare diskussion.

Nyhet som pdf, referenser och kontaktuppgifter

Martin Sundqvist
Överläkare
Medicinskt ansvarig

Logotyp