Uppdaterad 1 oktober 2019

Förslag till SLIM verksamhet 2020-2024

Efter analys av genomförd utvärdering av SLIM verksamhet 2019-2019 har SLIM utarbetat ett förslag om SLIM verksamhet 2020-2024 inklusive en preliminär utnämning av NRL för perioden.

Förslaget, som har förankrats hos samtliga kliniska mikrobiologiska laboratorier i Sverige samt hos SLIM:s referensgrupper och lämnas till SLIM:s ägare Folkhälsomyndigheten och Sveriges regioner för beslut, presenteras i SLIM 2020-2024.pdf

Logotyp