Uppdaterad 22 mars 2019

Påvisning av Chlamydia trachomatis med olika system

Incidensrapporter från olika områden indikerade att förmågan att detektera Chlamydia kunde vara olika för olika system som används i Sverige.

En epidemiologisk utredning initierades vid Folkhälsomyndigheten och en jämförande laborativ studie genomfördes av NRL för sexuellt överförbara sjukdomar. De olika metoderna visades ha likvärdig detektionsförmåga.

Logotyp