Vad är bra att veta om vaccinationer?

Tack till dig som ger sticket!

Frågor och svar

Lyssna

Sjukdomarna som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet är allvarliga och kan i vissa fall orsaka bestående skador. De så kallade barnsjukdomarna kan dessutom leda till allvarliga följdsjukdomar om de drabbar ungdomar eller vuxna. Vaccination ger de allra flesta barn skydd mot sjukdomarna och förhindrar också att barnet smittar andra.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

När tillräckligt många är vaccinerade så upphör sjukdomen att cirkulera i landet. Då skyddas även de som av olika skäl inte kan vaccinera sig. Så länge den finns kvar i omvärlden behöver vaccinationerna fortsätta om skyddet ska fortsätta att vara bra. Annars ökar antalet personer som kan smittas och sjukdomen kan få fäste igen. Ett undantag är stelkramp. Den smittar inte mellan människor utan enbart via en bakterie som finns i jorden. Det innebär att var och en måste vara vaccinerad för att vara skyddad.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccination innebär att man antingen tillför kroppen delar av det smittämne som orsakar en sjukdom, eller hela smittämnet i försvagad form. Kroppen utsätts då för något som inte räcker för att utlösa sjukdomen, men som ändå aktiverar immunförsvaret. Om man senare skulle bli smittad är kroppen förberedd och immunförsvaret kan oskadliggöra smittämnet innan man hinner bli sjuk.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccin innehåller delar av det smittämne som orsakar en sjukdom eller hela smittämnet, men i försvagad form. De flesta vacciner innehåller också små mängder tillsatsämnen som till exempel konserveringsmedel, aluminiumhydroxid, gelatin eller spår av antibiotika. Dessa ämnen har bland annat till uppgift att förbättra hållbarheten, lösa upp beståndsdelar och öka vaccinets effekt. Det finns inget som talar för att dessa ytterst små mängder av tillsatsämnen är farliga. Läkemedelsverket har mer information om innehållet i vacciner.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

För att få ett långvarigt bra skydd måste de flesta vacciner ges flera gånger. Tack vare kombinationsvacciner, som innehåller vacciner mot flera sjukdomar, kan man ändå minska antalet stick. Barn har redan från födseln ett visst försvar mot olika infektioner genom överföring av mammans antikroppar. Men skyddet minskar snart och försvinner under det första levnadsåret.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccination ger inte ett garanterat skydd för alla som blir vaccinerade. Skyddseffekten, det vill säga hur stor andel av alla vaccinerade som förblir friska efter att de har utsatts för smitta, varierar mellan 70 procent och 95 procent beroende på sjukdom. De barn som vaccinationen inte har fungerat på är ändå till stor del skyddade genom att nästan alla barn i Sverige deltar i vaccinationsprogrammet. En eventuell smitta kan då inte få fäste utan stoppas snabbt genom att de allra flesta barn har ett fungerande skydd.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

De flesta av vaccinerna som ingår i vaccinationsprogrammet ges med spruta. Till spädbarn ges den i låret medan större barn och vuxna får ett stick på utsidan av överarmen, oftast i vänster arm för högerhänta och höger arm för vänsterhänta. Vaccinet som skyddar mot rotavirus ges som droppar i munnen.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Många barn, men även vuxna, tycker att det är obehagligt att bli stuckna. Sprutor kan upplevas som otäcka och ibland gör de ont. Därför är det bra om du förbereder ditt barn på vad som ska hända. Du kan finnas till hands, trösta och hålla om barnet när sjuksköterskan eller läkaren ger sprutan. För ett större barn kan man förklara att sticket kan göra lite ont och att det kan spänna lite när man får sprutan, men att det snart går över. Tänk på att klä barnet i kläder som är lätta att ta av och på.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Om barnet har en infektionssjukdom med feber och påtaglig trötthet ska man inte vaccinera. En lättare förkylning är däremot inget hinder. Om ditt barn har en långvarig sjukdom eller ett starkt nedsatt immunförsvar ska du först prata med den läkare som behandlar barnet. Det gäller också om barnet tidigare har visat sig överkänsligt för något ämne som ingår i vaccinet.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Barn som är för tidigt födda kan följa det vanliga vaccinationsprogrammet. Åldern räknas från det faktiska födelsedatumet. Vaccination är extra viktig för dessa barn, eftersom de inte har fått lika mycket antikroppar från modern under graviditetens sista del.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du eller ditt barn inte har skydd mot sjukdomar genom vaccination är det bra att tänka på det här:

  • Läs på om sjukdomarna och deras symtom. Även om de här sjukdomarna är sällsynta i Sverige idag är flera av dem allvarliga.
  • Om du eller ditt barn blir sjukt och har kontakt med sjukvården är det viktigt att berätta om ni inte är vaccinerade. Det underlättar för dem som arbetar i vården att ställa rätt diagnos och att hindra smittan från att spridas.
  • Om du ska resa, ta reda på var sjukdomar som mässling sprids. I Sverige är risken att smittas mycket liten, men läget kan se annorlunda ut i andra länder.
  • Här finns mer information som är bra att veta om ditt barn är ovaccinerat. Materialet finns på olika språk.
Uppdaterad
Dela länk till frågan