Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat

Lyssna

Ett informationsblad till föräldrar med barn som av olika anledningar inte vaccinerats mot sjukdomarna som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet.

Faktabladet på olika språk

Arabiska, engelska, polska, ryska, somaliska, ukrainska, uzbekiska

Relaterad läsning

Barnvaccinationsprogram – Allmänt program för barn

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 23176