Nu kan sjukhus och regioner bli antibiotikasmarta

De färdiga kriterierna för sjukhus lanserades av Antibiotikasmart Sverige i anslutning till Stramadagens 25-årsjubileum 15 maj. I anslutning lanserades även antibiotikasmarta kriterier för regionledning.

Med bandklippning inför ett hundratal deltagare, invigde infektionsläkare Anna Wimmerstedt och Stramas processledare Åsa Olsson de färdiga sjukhuskriterierna på Stramadagens 25-årsjubileum.

två kvinnor står på en scen och klipper ett band, bandet hålls av en kvinna och en man
Gunilla Skoog Ståhlgren, projektledare för Antibiotikasmart Sverige, Anna Wimmerstedt infektionsläkare och kriterieledare, Åsa Olsson, Stramas processledare och Thomas Tängdén, ordförande i Nationella Strama. FOTO: Andreas Sandgren

- Med antibiotikasmarta kriterier samlar vi vår långa erfarenhet från Strama- och vårdhygienarbete. Det har varit en viktig utmaning att hitta sätt att jämka samman olika arbetsverktyg, efter många dialogmöten och pilottestning på 11 sjukhus. Vi är väldigt glada att kunna lansera det färdiga arbetet, säger Anna Wimmerstedt, infektionsläkare på Centralsjukhuset i Karlstad.

Anna Wimmerstedt lett arbetet med sjukhuskriterierna tillsammans med Åsa Olsson, båda representanter för Nationell arbetsgrupp Strama.

Effektivt sätt att sprida goda exempel

Syftet med kriterierna är att skapa engagemang, ge inspiration och stödja ett systematiskt förbättringsarbete. Arbetet syftar till att sprida goda exempel till alla regioner och att följa upp effekter. Redan nu har goda exempel på arbetssätt delats mellan de 11 sjukhus som deltog i pilottestningen.

Lanseringen av de färdiga kriterierna är resultatet av ett gediget arbete med allt från täta dialogmöten till att inkludera flera arbetsverktyg, till exempel Stramas och infektionsläkarföreningens 10-punktsprogram och Stramas slutenvårdsindikatorer. Den nya vägledningen för vårdhygieniskt arbete, som Nationell arbetsgrupp för vårdhygien, lanserade i slutet av 2023, ingår också i de färdiga kriterierna.

Sjukhusen har testat kriterierna i praktiken och därefter har de reviderats utifrån sjukhusens återkoppling.

- Med kriterierna hoppas vi att samarbetet mellan olika professioner på sjukhusen ska stärkas ytterligare. Målsättningen är att alla i personalen ska få förståelse och engagera sig i dessa viktiga frågor. Att arbeta förebyggande med infektioner, förhindra smittspridning och använda antibiotika ansvarsfullt, är centralt för patientsäkerheten, säger Anna Wimmerstedt.

Kriterier för sju områden klara

Utöver kriterier för sjukhus lanseras även kriterier för regionledningar. De har också tagits fram i dialog med såväl beslutsfattare som med yrkesverksamma. Att angripa frågan från olika håll, både från högsta ledning och från verksamhetshåll, ingår i Antibiotikasmart Sveriges strategi för att få största möjliga effekt.

- Det är viktigt att det finns beslut i regionerna att prioritera arbetet inom antibiotika- och vårdhygienområdet, säger Inga Zetterqvist, som leder det systematiska arbetet med att ta fram kriterier inom flera områden.

- Regionernas uppgift är att ge verksamheter förutsättningar att arbeta med frågorna och genom beslut och uppföljning bidra till att frågan förblir aktuell. Nu skickar vi inbjudningar till alla regioner och hoppas att många kommer att nappa på erbjudandet att arbeta för att bli antibiotikasmarta, säger hon.

I och med lanseringen av sjukhus- och regionkriterier finns nu antibiotikasmarta kriterier inom sju områden. Kriterier för vårdcentraler kommer att lanseras under hösten.

Läs mer