Bli en antibiotikasmart kommunledning

Kommunerna har en central roll i Sveriges genomförande av Agenda 2030. Flera av de globala målen har en koppling till antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens är enligt världshälsoorganisationen ett av de största globala hoten mot vår hälsa. Den är också ett hot mot hela samhället och en hållbar utveckling. Varje år dör mer än 1,2 miljoner människor i världen i bakterieinfektioner som inte antibiotikan biter på. Att ha fungerande antibiotika för att behandla infektionssjukdomar har betydelse för flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Som kommun har ni en central roll i Sveriges genomförande av Agenda 2030, och genom att underlätta för era verksamheter att bli antibiotikasmarta och informera invånare kan ni bidra till friskare invånare, minskad smittspridning, färre infektioner och minskat behov av antibiotika.

Kriterierna har tagits fram i samverkan och dialog

Kriterierna för en antibiotikasmart kommunledning har tagits fram i samverkan och i dialog med berörda aktörer.

Kriterierna för kommunledningar handlar om att skapa förutsättningar för dess verksamheter att bidra till ett hållbart samhälle genom att förebygga infektioner och smittspridning.

Syftet med antibiotikasmarta kriterier för kommuner är att skapa engagemang, inspirera och stimulera kommuner att arbeta för att motverka smittspridning och bidra till ansvarsfull antibiotikaanvändning. Kommuner som uppfyller kriterierna kan bli diplomerade. Kriterierna ska belysa viktiga områden för er att arbeta med för att skapa förutsättningar för era verksamheter att:

  • bidra till ett hållbart samhälle
  • förebygga infektioner och smittspridning
  • bidra till att sprida kunskap till invånarna om antibiotikaresistens och klok antibiotikaanvändning
  • minska utsläppen av antibiotika till miljön

Kontakta oss och bli antibiotikasmart

Är du intresserad av att veta hur din verksamhet kan arbeta med kriterierna?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Läs mer

Kvinna som leker med en hund.