Ny diagnostik för amerikanska encefalitvirus

Folkhälsomyndighetens diagnostiska test ”amerikanska arbovirus” utgår eftersom produkten inte längre tillverkas. Testet ersätts av PCR och serologi, prover med motsvarande frågeställning kommer att skickas vidare till Bernhard Nocht Institut i Hamburg för analys. Vid oklar meningoencefalit efter resa till Nord- eller Sydamerika kan diagnostik för dessa virus övervägas.

Amerikanska encefalitvirus

Den grupp av virus som här kallas ”amerikanska encefalitvirus” består av fyra virus som har gemensamt att de förekommer i Nord- och Sydamerika, överförs av myggor och kan ge upphov till meningoencefalit.

St. Louis encephalitisvirus (SLEV) är ett flavivirus. De som infekteras får oftast en mild sjukdom med feber som huvudsymptom. Cirka 1 procent av fallen (1–20 fall per år i USA under det senaste decenniet) drabbas av meningoencefalit och bland dessa är mortaliteten ungefär 5–20 procent. Inkubationstiden är 4–14 dagar. Serologi är den huvudsakliga diagnostiska metoden. PCR kan utföras men ett negativt PCR-resultat utesluter inte infektion. Serologisk korsreaktivitet med andra flavivirus behöver beaktas vid tolkning av resultat.

Eastern equine encephalitisvirus (EEEV) är ett alfavirus förekommande i USA som kan orsaka meningoencefalit hos en liten andel smittade. Inkubationstiden är 4–10 dagar och symptom som är vanligt förekommande är feber och ledsmärta. Vid infektion i centrala nervsystemet (CNS) ses allvarlig sjukdom och neurologiska sequele är vanligt. Dödsfall förekommer.

Western equine encephalitisvirus (WEEV) är ett alfavirus som under de senaste åren har minskat i förekomst, både hos djur och hos människa. Klinik och epidemiologi liknar EEEV.

Venezuelan equine encephalitisvirus (VEEV) är ett alfavirus som främst förekommer i tropiska delar av Sydamerika. De flesta som infekteras får endast en mild sjukdom med feber, myalgi och ledsmärta. Neuroinvasiv sjukdom med meningit och encefalit förekommer och kan bli allvarlig och leda till döden. Inkubationstiden är 1–6 dagar.

För WEEV, EEEV och VEEV utförs både serologiska analyser och en realtids-PCR för alfavirusalfavirus. Vid positivt fynd med PCR sekvenseras provet för konfirmation och artbestämning.

Differentialdiagnostiskt kan West Nile virus, Lacrossevirus, Snowshoe Harevirus och Powassanvirus behöva övervägas i tillägg till standardutredning vid oklar CNS infektion hos patient som rest i USA, Kanada eller Sydamerika.

Serum och cerebrospinalvätska kan analyseras

Den tidigare analysen ”amerikanska arbrovirus” ersätt med PCR och serologi för SLEV, WEEV, EEEV och VEEV. Analyserna beställs på samma sätt som övrig diagnostik och utförs vid Bernard Nocht Institut i Hamburg, Tyskland. Folkhälsomyndigheten ombesörjer transport och meddelar svar på analyserna inom tre veckor.

Antikroppsanalyser och PCR utförs på serum och cerebrospinalvätska och begäran om uppföljande serumprov kan förekomma. Datum för insjuknande, reseanamnes och kortfattade kliniska uppgifter är nödvändiga för val av analys och tolkning av resultat. Analyserna tillhandahålls med ett nytt pris med separat debitering för PCR och serologi.

Virala meningoencefaliter är anmälningspliktig sjukdom

Virusinfektion i CNS är anmälningspliktig sjukdom oavsett vilket virus som är orsak. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Läs mer