Varningstriangel med ikon för smittaSäkerhetsdatabladen riktar sig till personer som i sitt yrkesutövande kommer i kontakt med dessa smittämnen och kan fungera som en informations- och utbildningsresurs samt underlag för riskbedömningar. Målgrupper för informationen är mikrobiologiska laboratorier inom landstinget och privat sektor, funktioner inom blåljusorganisationen, universitet och högskolor, landets Smittskyddsenheter samt andra myndigheter som hanterar smittämnen.

Säkerhetdatablad

Bacillus anthracis (PDF, 233 kB)

Brucella spp (PDF, 221 kB)

Burkholderia pseudomallei (PDF, 231 kB)

Burkholderia mallei (PDF, 221 kB)

Chikungunyavirus (PDF, 204 kB)

Coxiella burnetti (PDF, 220 kB)

Cryptosporidium (PDF, 236 kB)

Denguevirus (PDF, 218 kB)

Eastern & Western Equine encephalitis virus (PDF, 226 kB)

Ebolavirus (PDF, 233 kB)

Francisella tularensis (PDF, 241 kB)

Hantavirus (PDF, 230 kB)

Hendravirus (PDF, 210 kB)

Herpes B-virus (PDF, 228 kB)

Japanskt encefalitvirus (PDF, 220 kB)

Krim-Kongo Hemorragisk febervirus (PDF, 233 kB)

Lassafebervirus (PDF, 225 kB)

Marburgvirus (PDF, 223 kB)

Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (PDF, 301 kB)

Mycobacterium tuberculosis (PDF, 231 kB)

Nipahvirus (PDF, 213 kB)

Poliovirus (PDF, 334 kB)

Prioner (PDF, 224 kB)

Rabiesvirus och andra Lyssavirus (PDF, 307 kB)

Sars Coronavirus (PDF, 239 kB)

Venezuelan Equine encephalitis virus (PDF, 235 kB)

West Nile-virus (PDF, 227 kB)

Yersinia pestis (PDF, 222 kB)