Säkerhetsdatablad för smittämnen

Lyssna

Säkerhetsdatablad för smittämnen beskriver egenskaper hos smittsamma mikroorganismer och ger vägledning för hur dessa bör hanteras.

Varningstriangel med ikon för smittaSäkerhetsdatabladen riktar sig till personer som i sitt yrkesutövande kommer i kontakt med dessa smittämnen och kan fungera som en informations- och utbildningsresurs samt underlag för riskbedömningar. Målgrupper för informationen är mikrobiologiska laboratorier inom regionerna och privat sektor, funktioner inom blåljusorganisationen, universitet och högskolor, landets Smittskyddsenheter samt andra myndigheter som hanterar smittämnen.

Säkerhetdatablad

Säkerhetsdatablad för Apkoppsvirus (PDF, 233 kB)

Säkerhetsdatablad för Bacillus anthracis (PDF, 166 kB)

Säkerhetsdatablad för Brucella spp (PDF, 149 kB)

Säkerhetsdatablad för Burkholderia pseudomallei (PDF, 204 kB)

Säkerhetsdatablad för Burkholderia mallei (PDF, 139 kB)

Säkerhetsdatablad för Chikungunyavirus (PDF, 213 kB)

Säkerhetsdatablad för Coxiella burnetii (PDF, 126 kB)

Säkerhetsdatablad för Cryptosporidium (PDF, 224 kB)

Säkerhetsdatablad för Denguevirus (PDF, 132 kB)

Säkerhetsdatablad för Eastern & Western Equine encephalitis virus (PDF, 141 kB)

Säkerhetsdatablad för Ebolavirus (PDF, 227 kB)

Säkerhetsdatablad för Francisella tularensis (PDF, 223 kB)

Säkerhetsdatablad för Hantavirus (PDF, 121 kB)

Säkerhetsdatablad för Hendravirus (PDF, 66 kB)

Säkerhetsdatablad för Hepatit C (PDF, 211 kB)

Säkerhetsdatablad för Herpes B-virus (PDF, 116 kB)

Säkerhetsdatablad för Högpatogen aviär influensavirus (PDF, 166 kB)

Säkerhetsdatablad för Japansk encefalitvirus (PDF, 202 kB)

Säkerhetsdatablad för Krim-Kongo Hemorragisk febervirus (PDF, 222 kB)

Säkerhetsdatablad för Lassafebervirus (PDF, 240 kB)

Säkerhetsdatablad för Marburgvirus (PDF, 239 kB)

Säkerhetsdatablad för MERS-coronavirus (PDF, 214 kB)

Säkerhetsdatablad för Mycobacterium tuberculosis (PDF, 113 kB)

Säkerhetsdatablad för Nipahvirus (PDF, 106 kB)

Säkerhetsdatablad för Poliovirus (PDF, 229 kB)

Säkerhetsdatablad för Prioner (PDF, 110 kB)

Säkerhetsdatablad för Rabiesvirus och andra Lyssavirus (PDF, 112 kB)

Säkerhetsdatablad för SARS-CoV (PDF, 119 kB)

SARS-CoV-2 (PDF, 292 kB)

Säkerhetsdatablad för Venezuelan Equine encephalitis virus (PDF, 117 kB)

Säkerhetsdatablad för West Nile-virus (PDF, 220 kB)

Säkerhetsdatablad för Yersinia pestis (PDF, 142 kB)