Säkerhetsdatablad för smittämnen

Säkerhetsdatablad för smittämnen beskriver egenskaper hos smittsamma mikroorganismer och ger vägledning för hur dessa bör hanteras.

Gå till toppen av sidan