Övergång från in house- till kit-baserad ELISA för Schistosoma, Echinococcus och Cysticerca (Taenia solium)

Enheten för parasitologi på Folkhälsomyndigheten har utvärderat tre kit-baserade ELISA-metoder för serologisk diagnostik av följande agens: Schistosoma, Echinococcus och Cysticerca (Taenia solium).

Metoderna uppvisar lika god prestanda som tidigare in-house metoder för samtliga agens och kommer implementeras i rutindiagnostiken inom de närmast kommande månaderna.

Bakgrund

Serologisk diagnostik av parasitinfektioner är utmanande och baseras idag ofta på en sammantagen bedömning av flera metoder. Traditionellt har ELISA varit uppsatt in-house och bedömts mot tidigare erfarenhet med etablerade antikroppstitrar. In-house ELISA kräver dock en säkerställd tillgång till antigen, konjugat och substrat, vilket gör metoden sårbar. Utvecklingen av kit-baserad ELISA har fått ett uppsving de senaste åren och det finns nu mycket goda alternativ till in-house metoder. Mot bakgrund av ovannämnda sårbarheter och den kommande IVD-förordningen har enheten för parasitologi vid Folkhälsomyndigheten (Fohm) beslutat att utvärdera kit-baserade ELISA för schistosomiasis, echinokockos och cysticerkos.

Kit-baserad ELISA

Samtliga tre kit-baserade ELISA-metoder har verifierats mot befintliga metoder på Fohm, samt mot resultat från underleverantör för analysen gällande Cysticerca. De kit-baserade ELISA uppvisar mycket god prestanda i förhållande till in-house metoderna för Schistosoma och Echinococcus.

Schistosoma och Echinococcus

Resultatet av de nya kit-baserade ELISA anges som ett index-värde där cut-off alltid ligger på 1. Analysresultaten kommer därmed skilja sig från nuvarande metoder där OD-värde översätts till en ungefärlig titer. Resultaten kommer även fortsättningsvis alltid tolkas och bedömas i en åtföljande kommentar. I tillägg till ELISA så görs alltid en sammantagen bedömning av resultatet med en ytterligare metod. För Schistosoma körs initialt även immunflourescens och för Echinococcus western blot.

Cysticerca

För cysticerca är förfarandet annorlunda eftersom vi hittills använt oss av en underleverantör för alla frågeställningar om cysticerkos. Målet med att sätta upp ELISA är att kunna ge snabbare svar på prover med negativt utfall. Den kit-baserade ELISA uppvisar jämförbar sensitivitet med referensmetoden hos underleverantör (western blot). Specificiteten är dock lägre och reaktiva prov i ELISA kommer även fortsättningsvis skickas till underleverantör för konfirmation med western blot.

Läs mer