Utbrott av chikungunya i Italien

Tidigare i år har utbrott av inhemsk chikungunya rapporteras från Frankrike, se Diagnostikaktuellt nr 17. Nu rapporterar också Italien utbrott, ett från regionen Lazio där nära 200 fall har identifierats och ett från området runt Guardavalle i Kalabrien där 55 fall (misstänkta, troliga och verifierade) rapporterats.

Det är andra och tredje gången Italien drabbas av inhemsk chikungunya. Första inhemska utbrottet rapporterades 2007 då fler än 200 fall verifierades i nordöstra delarna av landet (provinsen Ravenna i regionen Emilia-Romagna). Utbrottet 2007 var det första utbrottet av inhemsk chikungunya i Europa. Samtliga inhemska utbrott i Europa har varit av övergående karaktär och bedöms ha uppkommit till följd av importerade indexfall. Specifik information om de nu aktuella utbrotten i Italien finns tillgänglig på ECDC och WHOs webbplatser.

Clusters of autochthonous chikungunya cases in Italy First update 9 October 2017 (ecdc.europa.eu)

Chikungunya vanligt i tropiska och subtropiska områden

Chikungunya, som orsakas av ett RNA virus tillhörande gruppen alphavirus, sprids med myggor. Sjukdomen, som beskrevs första gången 1952 vid ett utbrott i Tanzania, är vanligt förekommande i tropiska och subtropiska områden i Afrika, Sydostasien och på Indiska kontinenten. I slutet av 2013 kunde inhemsk chikungunya för första gången påvisas i Karibien. Därefter har en snabb spridning skett till flertalet länder i Central- och Sydamerika. Den nu stora ökningen av antalet fall beror framför allt på ett omfattande utbrott i Brasilien.

Saudi Arabia identifies first new MERS cases in weeks (cidrap.umn.edu)

Långvarig ledvärk

De initiala symtomen vid chikungunya påminner om de som ses vid infektion med dengue- och zikavirus. Inom två veckor försvinner den akuta fasen och de flesta tillfrisknar helt. En del personer drabbas av långdragna invalidiserande ledvärksbesvär som kan kvarstå i flera månader varför diagnosen kan vara bra att beakta även vid reumatiska utredningar. Ofta krävs laboratoriediagnostik för att utreda vilket virus som orsakat symtomen.

Chikungunya Virus Infection: An Update on Joint Manifestations and Management (ncbi.nlm.nih.gov)

Nya utbrott av kända virus

PCR- diagnostik och serologi

Genom PCR-diagnostik för påvisning av virus-RNA kan infektion i tidigt skede påvisas. Serologiska tester (ELISA och indirekt immunfluorescens-test) finns tillgängliga vid behov av diagnostik efter den akuta fasen.

Läs mer