Nätverksträff 2023 – Hur ökar vi takten i genomförandet av Agenda 2030?

Den 25 april genomfördes årets nätverksmöte som hade temat ”Halvvägs 2023 – Hur ökar vi takten tillsammans i genomförandet av Agenda 2030?”. Årets möte arrangerades i samverkan med Stockholm Trio (KI, KTH, SU) på KTH Campus.

Nätverksträffen

Nätverksträffen samlade myndighetschefer och samordnare från 85 myndigheter för att undersöka förutsättningarna för ökad samverkan mellan lärosäten och statliga myndigheter. Dagen bestod av tre olika delar. Inspirationsföreläsningar och presentationer av olika perspektiv inledde mötet, följt av workshops och som avslutning en sammanfattning av dagen samt en föreläsning om KTH:s arbete med cyber-och informationssäkerhet.

Några exempel på vad som diskuterades om det fortsatta arbetet med Agenda 2030 var:

  • Tydliggör myndigheters och akademins uppdrag samt ansvar att jobba horisontellt.
  • Utveckling och kvalitetssäkring av hållbara upphandlingssystem, hur får vi detta att bli normen?
  • Sense-of-urgency i framtagande av processer – lär oss av covid-19-vaccinet!
  • Skapa förutsättningar för rörlighet mellan akademi och praktik – utveckla mobiliteten.
  • Jobba från flera olika riktningar, varken beslut från högre ort eller egna initiativ kan stå för sig själva.

Vill du ta del av nätverksträffens program i efterhand?

Titta på inspelningar från dagen: Nätverksträff 2023

Årsmötet

Totalt ingår nu 90 myndigheter i GD-Forum för Agenda 2030. I Lilla GD-gruppen har Havs- och vattenmyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten ersatts av KTH och Formas.

Under årsmötespunkten på nätverksträffen godkändes verksamhetsberättelsen för 2022-2023 och en uppdaterad samverkansplan som gäller tills nätverksträffen 2024.

Här hittar du GD-Forums verksamhetsberättelse 2022-2023:

Verksamhetsberättelse 2022-2023 för GD-Forum (PDF, 211 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Här hittar du GD-Forums uppdaterade samverkansplan:

Samverkansplan för GD-Forum – 2022-2023