Undantag

Frågor och svar

Lyssna

Det är alltid du som alkoholhandläggare som vid prövningen av ansökan avgör om det finns omständigheter som gör att det går att tillämpa undantag så att sökanden inte behöver skriva provet.

Har den sökande tidigare genomfört ett godkänt prov och har ett giltigt tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan behöver sökanden inte göra om kunskapsprovet. Detsamma gäller om den sökande inte har serveringstillstånd men han eller hon tidigare har genomfört ett godkänt prov som minst motsvarar den aktuella ansökan. Provet ska vara genomfört högst fem år före den aktuella ansökan.

Har den sökande inte genomfört något prov finns det ytterligare fyra undantagsfall när sökanden inte behöver skriva kunskapsprovet.

  • Den sökande har ett serveringstillstånd i samma kommun som minst motsvarar den aktuella ansökan och har kunskaper som det inte finns några skäl att ifrågasätta.
  • Den sökande har ett serveringstillstånd i en annan kommun som minst motsvarar den aktuella ansökan samt har flera års erfarenhet utan anmärkningar.
  • Den sökande har ett betydande inflytande i en juridisk person (företag, förening) som i samma kommun har ett serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan. Personen ska vara aktiv i serveringsverksamheten och ha kunskaper som det inte finns några skäl att ifrågasätta.
  • Den sökande har ett betydande inflytande i en juridisk person (företag, förening) som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan. Personen ska vara aktiv i serveringsverksamheten samt ha flera års erfarenhet utan anmärkningar.

Du som alkoholhandläggare får bedöma "flera års erfarenhet" utifrån de handlingar som finns i ärendet. Detsamma gäller för formuleringen "utan anmärkningar". Formuleringen "flera års erfarenhet" bör omfatta den tillståndshavare som varit verksam så länge att det finns anledning att förmoda att personen har de kunskaper som krävs.

Den här texten bygger på följande bestämmelse:

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:7) om kunskapsprov för serverings- och provsmakningstillstånd (se 10 §)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Det är du som alkoholhandläggare som avgör om sökanden behöver göra provet när denne ansöker om tillfälligt serveringstillstånd. Sökanden kan få möjlighet till undantag från att göra provet vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle.

Ett enstaka tillfälle kan till exempel vara en bröllopsfest, en jubileumsfest eller en större tillställning med kommersiella intressen som är arrangerad av en näringsidkare eller en förening.

Den här texten bygger på följande bestämmelse:

10 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:7) om kunskapsprov för serverings- och provsmakningstillstånd

Uppdaterad
Dela länk till frågan