Uppdaterad 4 april 2022

Kommunikation vid svåra händelser som olycksfall, dödsfall eller trauman

Ibland kan det hända att barn är med om svåra saker under uppväxten. Det kan till exempel vara att vara med om ett dödsfall, en olycka, att bli slagen hemma, att bli sexuellt utnyttjad, eller uppleva hemska saker i samband med krig och flykt.

Barn kan påverkas även om de inte har utsatts själva. Att exempelvis ha sett eller hört en förälder eller vän fara illa kan också påverka barn negativt. Alla reagerar också olika. Ibland vet vi inte om ett barn varit med om något svårt men kanske misstänker att något inte står rätt till.

Viktiga vuxna, som till exempel ledare som möter barn och unga på fritiden, kan göra skillnad för barn och unga i utsatta livssituationer eller ett barn som upplevt en traumatisk händelse. Men det kan vara svårt för en ledare att veta hur man ska agera och vad som är det bästa sättet att hantera en svår händelse. Vad gör eller säger man till exempel om man vet att ett barns mamma plötsligt gått bort? Eller om det skett en olycka där någon kompis blivit skadad? Eller att barnet själv är utsatt för våld eller övergrepp?

Det kan både behövas stöd för barnet och stöd för ledaren för att hen ska kunna ge det bästa stödet till barnet.

Frågor att diskutera

För styrelsen

1. Om en olycka, dödsfall eller annan svår händelse inträffar någon i ett barns närhet – hur förväntas ledarna möta och hantera det? Har ni t.ex. någon handlingsplan eller andra stödresurser?

2. Vad finns det för stöd inom organisationen för ledarna om något av barnen/ungdomarna skulle drabbas av en svår händelse?

För ledare

3. Vad i Rädda Barnens handbok När något har hänt kan ni använda i för att få ökad förståelse för och möta de barn och ungdomar ni leder? Är det något ni kan 
ta med er i ert dagliga arbete? Finns det områden som ni kan arbeta vidare med?

Underlaget är framtaget i samarbete med Rädda Barnen.

Läs mer

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på vid svåra händelser i Rädda Barnens handbok När något har hänt.

Läs mer om att möta barn och unga som utsatts för trauma i Rädda Barnens handbok Traumamedveten omsorg.