Uppdaterad 4 april 2022

Kränkningar och mobbning

Mobbning definieras av Skolverket som "kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag."

Mobbning kan vara fysisk som slag och knuffar men även psykisk, som exempelvis elaka kommentarer, miner och utfrysning. Det kan även ske på nätet. Mobbning definieras och avgörs utifrån den utsattas upplevelser, inte den som 
utsätter. Att bli mobbad kan sätta spår som finns kvar och påverkar en individ under hela livet. 

Mobbning är inte bara något som sker mellan två individer. För att få en helhetsbild över situationen måste man lyfta blicken och se till saker som tryggheten i gruppen, ledarskapet i organisationen och normerna i samhället.

För att förebygga mobbning krävs det också att man arbetar på flera nivåer. Det kan förutom normer och ledarskap handla om värdegrund, samsyn, gemenskap 
och förebilder. För en förening kan det vara bra att ha vissa rutiner eller en handlingsplan.

Skriv ut

Frågor att diskutera

För styrelsen

1. Hur säkrar ni att alla ledare har samma syn på vad mobbning är?

2. Hur säkrar ni att alla ledare vet vad de ska göra om mobbning sker? Ingår t.ex. 
kränkningar och mobbning som en del i värdegrundsarbetet? Finns checklistor eller en handlingsplan?

3. Hur kan ni göra för att stärka gemenskapen i er förening?

4. Hur lyfter ni upp medlemmarnas olikheter som styrkor?

För ledare

5. Kan ni identifiera vilka förebilder ni har i er förening? Vilka egenskaper anser ni att en god förebild bör ha?

6. Hur vill ni att förebilderna ska agera?

7. Vad går det att skämta om? Skämtas det om vissa grupper av människor? På vilket sätt?

8. Finns en kultur att säga ifrån när någon går över gränsen? Hur kan ni bli bättre på det?

9. Hur lyfter ni upp medlemmarnas olikheter som styrkor?

Underlaget är framtaget i samarbete med SISU Idrottsutbildarna.

Läs mer

Läs mer om hur man kan arbeta för att förbygga kränkningar och mobbning här:

Riksidrottsförbundet: Skapa trygga idrottsmiljöer

Statens medieråd: No hate – för dig som vill förebygga näthat bland unga