Italien klart flest fall men ett stort antal fall i stora delar av sydöstra Europa och i Balkanländerna

I ECDC:s senaste veckorapport över antalet rapporterade fall av WNF konstateras att det hittills i år har rapporterats 1503 fall. Klart flest fall har rapporterats från Italien (577) följt av Serbien (415), Grekland (311), Rumänien (277), Ungern (214) och en rad länder med mellan 1–53 fall per land i sydöstra Europa och Balkanländerna (1). WNV har även återfunnits hos hästar och/eller fåglar i ytterligare länder så långt norrut som Tyskland, men utan rapporterade fall hos människa. Det är möjligt att människor i fler länder/områden kan drabbas av West Nile feber under nästa sommarsäsong

Antal rapporterade fall av WNF i Europa under 2018 fram till och med vecka 42.

Graf som visar att antalet fall av West Nile-virus i Europa har ökat 2018

Källa: ECDC

PCR och serologi hos patienter med neuroinvasiv sjukdom och reseanamnes

Som sammanfattades i septembernumret av Diagnostikaktuellt (2) kan West Nile-virus ge svår neuroinvasiv sjukdom upp till 14 dagar efter exposition. Vi påminner därför åter om vikten av att beakta denna diagnos hos patienter som har en reseanamnes omfattande sydöstra Europa och Balkanländerna. Tidigt i sjukdomsförloppet rekommenderas PCR som bör kompletteras med serologi redan under den första sjukdomsveckan.

Referenser

ECDC: Weekly updates: 2018 West Nile fever transmission season

Folkhälsomyndigheten: West Nile-virus i Europa 2018, aktuell utbredning omfattar länder i sydöstra Europa och Balkan