Sekvensering av 16S för identifiering av flera olika bakterier i samma prov.
Metoden sekvenserar de variabla regionerna V3-V4 i 16SrRNA-genen med ett 460 bp långt fragment och klarar tack vare stort sekvenseringsdjup av att identifiera flera olika bakterier i samma prov. Metoden använder en intern kontrollsekvens som underlättar bedömning av lågpositiva och negativa prover och som ger en indikation på halten bakterier i provmaterialet. Provmaterial som tas emot är endast extraherat DNA, från både uppodlade bakterier och från alla typer av kliniska material.

Kontakta Folkhälsomyndigheten inför första analysomgången för prisuppgift och instruktioner.