Vilka analyser av betydelse för smittskydd utförs vid vilka laboratorier i Sverige?

Många av dessa analyser utförs vid de kliniskt mikrobiologiska laboratorierna. Folkhälsomyndigheten har dock i uppdrag att tillhandahålla undersökningar som är av unik natur eller av olika skäl inte utförs av andra laboratorier. Detta görs genom att myndigheten antingen gör analysen själv eller samverkar med laboratorier inom eller utanför Sverige.

I förteckningen redovisas vilka analyser som utförs av vilka laboratorier i Sverige och för informationen ansvarar respektive laboratoriums verksamhetschef.

Här kan du titta på och ladda ner analysförteckningen i pdf-format:
Analyslista (PDF, 838 kB)

Här kan du ladda ner analysförteckningen i excelformat:
Analyslista (Excel-dokument, 158 kB)

En kartläggning av övriga mikrobiologiska analyser genomförs i samverkan med Föreningen för Klinisk Mikrobiologi. Så snart kartläggningen är klar kommer förteckningen att kompletteras med dessa analyser.