Seminarieserie hösten 2021

Här hittar du filmer från den digitala seminarieserie som hållits hösten 2021 och våren 2022.

Digitalt seminarium 1, 22 november 2021

Nya sätt att använda befolkningdata för att stärka hälsan

I Sverige finns en guldgruva med stora mängder individ- och befolkningsdata. Hur kan den tas tillvara på ett mer samordnat sätt i det främjande och förebyggande arbetet? Vad är möjligt ur ett juridiskt perspektiv?

Hur får vi kraft till ett mer proaktivt användande av befolkningsdata?

Emma Spak, sektionschef, avdelningen för vård och omsorg, SKR Charlotte Björkenstam, utredare, avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling, Folkhälsomyndigheten.

Hur kan socialtjänsten utveckla kunskapsbaserade arbetssätt för tidiga och förebyggande insatser?

Rebecca Hedenstedt, Processledare Hässelby-Vällingby SDF, Avdelningen för barn och unga.

Områdesprofiler - ett webbaserat verktyg

Maria Elgstrand, verksamhetschef, Folkhälso- och statistikenheten. Elin Granath, verksamhetschef på Boxholms vårdcentral. Elin Mako, analytiker, Enheten för strategi och analys, Regionledningskontoret, Region Östergötland.

Digitalt seminarium 2, 2 februari 2022

Ekonomi och effektivitet som drivkraft för främjande och förebyggande arbete

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är alltmer nödvändigt för att möta välfärdsutmaningarna och minska kostnaderna. Det gynnar både individ och samhälle.

Hur kan ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande bli ett självklart perspektiv på arbetet med social hållbarhet och folkhälsa?

Nationella representanter med erfarenhet av att arbeta med ekonomi och styrning medverkar.

Ta del av strukturerade arbetssätt för effektivt resursutnyttjande och bättre folkhälsa i Värmlands län och vid Sjukhusen i väster i Västra Götaland.

Ekonomi och effektivitet

Inledning tillsammans med Annika Wallenskog och Linda Nordberg som är chefsekonom respektive handläggare på avdelningen för ekonomi och styrning, Sveriges Kommuner och Regioner.

Resurseffektiv samverkan med civilsamhället i Värmlands län

Anna Beata Brunzell, folkhälsochef. Idéburen sektor.

En helhetsmetodik för effektivt folkhälsoarbete och inkludering – Sjukhusen i väster, Västra Götalands län

Maria Magnusson – verksamhetsansvarig för Folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster.

Digitalt seminarium 3, 25 april 2022

Stadsplanering och hälsa – En bättre stad för hela livet

Åldersvänliga städer gynnar alla och bidrar till minskade samhällskostnader. All planering och utformning av boende, mötesplatser, transporter och hälso- och sjukvård, inklusive omsorg måste ta hänsyn till hela livscykeln.

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner inleder tillsammans med inbjudna gäster:

Linnéa Hanell, planeringsarkitekt MSA och utredare på Boverket. Aila Määttä, projektledare/Senior advisor på Nordens välfärdscenter och Johanna Linnarsson, koordinator för Healthy Cities Sverige.

Demensvänligt Helsingborg

Kerstin Skornicka Persson, Genomförandeansvarig, FoU Helsingborg. Karin Nilsson, Genomförandeansvarig, FoU Helsingborg.

Visualiseringsverktyg med fokus på social hållbarhet

Josefin Wennelin, strateg social hållbarhet, Gävle kommun. Anna Nordin, landskapsarkitekt, Gävle kommun.

Den lekfulla staden

Mimmi Beckman, planerare, parkenheten Örebro kommun.