Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen – från vad till hur

Här hittar du filmer från det webbsända seminariet Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen – från vad till hur som hölls den 26 januari 2024

Ett uppföljande dialogseminarium som Mötesplats social hållbarhet arrangerade tillsammans med Healthy Cities Sverige.

Tillsammans utforskade vi hur det hälsofrämjande arbetet kan stärka tryggheten i samhället.

  • Hur kan kommuner med olika lokala förutsättningar organisera arbetet så att det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet blir integrerat?
  • Hur kan vi skapa mer synergier mellan hälsofrämjande, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete?
  • Kan kunskap om skydds- och riskfaktorer vara en resurs?
  • Hur kan samarbetet organiseras inom kommunen och med andra samhällsaktörer?

Risk- och skyddsfaktorer som resurs

  • Jessika Spångberg, utredare, Folkhälsomyndigheten

Två kommuner berättar

  • Trollhättans kommun, Anna Nyman Holgersson, hållbarhetsstrateg, Trollhättans Stad
  • Sundsvalls kommun, Sofie Ax, trygghetssamordnare och Nina Staaf, hållbarhetsstrateg Mitthem

Från vad till hur, lokalt och nationellt

  • Anna Bessö, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten, Kerstin Evelius, sektionschef folkhälsa och psykiatri, Sveriges Kommuner och Regioner, Hans Karlsson, kommundirektör, Arvika kommun, Annica Odelind, polisinspektör, verksamhetsutveckling av brottsförebyggande verksamhet, Polismyndigheten

Film: Från vad till hur