Filmer från seminariet Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen

Det brottsförebyggande arbetet är högaktuellt. Från och med juli 2023 har alla kommuner ett uttalat ansvar för att arbeta med att förebygga brott.

Oavsett lokalt sammanhang ska alla kommuner driva ett samordnat och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Tillsammans med representanter från Brå, länsstyrelserna, akademin och medverkande kommuner tog vi oss an:

  • Hur kan hälsofrämjande arbete bli en tillgång?
  • Hur kan vi stärka sammanhållningen och minska sociala klyftor?
  • Hur inger vi hopp och framtidstro hos barn och unga både nu och i framtiden?

Här hittar du filmer från det webbsända seminarium som SKR och Folkhälsomyndigheten arrangerade tillsammans med Healthy Cities Sverige den 25 augusti 2023. Seminariet handlade om hur vi genom ökat fokus på hälsofrämjande arbete kan stärka tryggheten i samhället.

Att arbeta brottsförebyggande i Sverige – läget idag? Vad innebär den nya lagen?

Carl Gynne och Katarina Ramanius, Brottsförebyggande rådet (Brå), Greta Berg (SKR)

Tillsammans utvecklar vi Norrby

Ida Grindsiö, Borås Stad

Social miljö, brottslighet och ohälsa - hur kan vi främja trygga bostadsområden?

Anna-Karin Ivert, Malmö universitet

Trygghet - mer än brottslighet och rädsla för brott

Annie Lees och Izabell Sjöberg, Länsstyrelsen Blekinge respektive Jönköpings län

Paneldialog – konsten att få ihop det

Emma Sterky (nationell samordnare Agenda 2030), Ida Texell (Upplands-Bro kommun), Anna-Karin Ivert (Malmö universitet)