Fler kan mer - civilsamhällets roll för hållbarhet och hälsa

Här hittar du filmer från det webbsända seminariet "Fler kan mer - civilsamhällets roll för hållbarhet och hälsa" som sändes den 6 december 2022.

Se filmer från ett seminarium som satte fokus på civilsamhällets möjligheter och roll för hållbarhet och jämlik hälsa. Vi utforskade samverkansmodeller och tog del av lärande exempel där långsiktighet och samskapande med civilsamhället är viktiga utgångspunkter – fler kan mer!

Nivåer av medverkan

Elisabet Johansson, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Lina Fridén, Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) samtalar om metoder och modeller för samverkan som gör att gemensamma krafter kan mobiliseras sammanhållet och effektivt.

Goda krafter i Norrköping

Anna Kanervo, stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping och Mufad Bajraktarevic, Norrköping Futsal Klubb berättar hur man samlar och mobiliserar de goda krafterna i Norrköpings stadsdelar.

Tillsammans skapar vi ett bättre liv för våra invånare

Sofia Tungfelt, Möckelnföreningarna – en paraplyorganisation för den idéburna sektorn i Karlskoga och Degerfors kommuner och Johanna Ek, projektledare, Regional utveckling, Region Örebro län berättar om det regionala samverkansarbetet CROSS (Civilsamhälle och regionens offentliga aktörer i samverkan kring samhällsutmaningar).

Demokratiskolor och mötesplatser? Om civilsamhällets potential i det lokala arbetet

Susanne Wallman Lundåsen, biträdande professor, Linköpings Universitet talar om hur deltagandet i civilsamhället inverkar på politiskt engagemang och vilka lokala faktorer som bidrar till mellanmänsklig tillit.