Uppdaterad 8 april 2019

Laboratorier

Här listas 36 områden för vilka SLIM har utsett nationella referens­laboratorier (NRL). Här finns även information om kliniska mikrobiologiska laboratorier i Sverige, uppdrags­beskrivningar, kontakt­uppgifter, provtagnings­anvisningar och leverans­adresser.

Till information om kliniska mikrobiologiska laboratorier i Sverige

Nationella referenslaboratorier för:

 • 1. Adenovirus

  Norrlands Universitetssjukhus
  Kontakt med läkare nås via sjukhusets växel 090 - 785 0000 och på dagtid även via mikrobiologens sekreterare 090 - 785 1125. Klinisk virolog kan nås dygnet runt. Vid behov förmedlar jourläkare kontakt med expert relevant för frågeställningen senast påföljande vardag. Ledare av NRL är Annika Allard, docent, molekylärbiolog.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 1. Adenovirus

 • 2. Enterovirus (coxsackievirus, echovirus-, övriga enterovirus) och parechovirus

  Huvudansvarigt NRL Karolinska Universitetslaboratoriet
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation (se www.karolinska.se/lab/mikrobiologi). Måndag-fredag 08:00-17:00: via Kundtjänst telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag 08:30-13:30: bakteriologi Huddinge telefon 08-585 811 70; bakteriologi Solna telefon 070-484 12 55; virologi telefon 08-517 735 77. Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag. Ledare av NRL är Jan Albert, professor, överläkare.

  Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst telefon 010-205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010 - 205 2400 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Mia Brytting, docent, enhetschef.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 2. Enterovirus och parechovirus

 • 3. Flavivirus (denguevirus, gula febern-virus, Zikavirus, JEV)

  Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst telefon 010 - 205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010 - 205 2400 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Niklas Edner, specialistläkare i klinisk bakteriologi och virologi, utredare.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 3. Flavivirus

 • 4. Hantavirus

  Huvudansvarigt NRL Norrlands Universitetssjukhus
  Kontakt med läkare nås via sjukhusets växel 090/7850000 och på dagtid även via mikrobiologens sekreterare 090/7851125. Klinisk bakteriolog finns tillgänglig kl 08-21 och klinisk virolog dygnet runt. Vid behov förmedlar jourläkare kontakt med expert relevant för frågeställningen senast påföljande vardag. Ledare av NRL är Lisa Pettersson, specialistläkare klinisk virologi, ST-läkare klinisk bakteriologi.

  Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst telefon 010 - 205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010 - 205 2400 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Niklas Edner, specialistläkare i klinisk bakteriologi och virologi, utredare.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 4. Hantavirus

 • 5. Hepatitvirus (HAV, HBV, HCV, HDV, HEV)

  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  För akut rådgivning finns möjlighet att nå jourläkare dygnet runt. Virologiska laboratoriet har 24- timmars jour och nås via växeln vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 031-342 10 00. Enheten för serologisk diagnostik: 031-3424743. Enheten för molekylär diagnostik 031-3424666. Kontaktpersoner Magnus Lindh, professor, överläkare; Heléne Norder, professor, mikrobiolog; Martin Lagging, professor, överläkare. Ledare av NRL är Magnus Lindh, professor, specialistläkare i klinisk virologi och infektionsmedicin.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 5. Hepatitvirus

 • 6. Herpesvirus (HSV-1, HSV-2, VZV , CMV , EBV , HHV-6, HHV-7, HHV-8, HVS)

  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Virologiska laboratoriet har 24-timmars jour och nås via växeln vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 031-342 10 00. Vid behov tar jourhavande virolog kontakt med ansvariga medarbetare för herpesvirusdiagnostiken på laboratoriet. Ledare av NRL är Jan-Åke Liljeqvist docent, universitetssjukhusöverläkare.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 6. Herpesvirus

 • 7. Humant papillomvirus

  Karolinska Universitetssjukhuset
  Klinisk cytologi/patologi NRL kan kontaktas via funktionsbrevlådan hpvcenter@ki.se eller via laboratoriesamordnare Carina Eklund (Carina.Eklund@ki.se eller telefon 08-52482665). Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag. Ledare av NRL är Joakim Dillner, professor KI samt funktionsområdesenhetschef för Center för Cervixcancerprevention vid funktionsområde Patologi/Cytologi inom Karolinska Universitetslaboratoriet (joakim.dillner@sll.se).

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 7. Humant papillomvirus

 • 8. Influensavirus (influensa A/B, influensa A H5N1/ H1N1, nya influensavirus)

  Folkhälsomyndigheten
  Vid misstanke om högpatogen influensa (H5/H7) tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap telefon, 010 - 205 2400. För övriga frågor nås kontakt via kundtjänst telefon 010 - 205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010 - 205 2400 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Mia Brytting, docent, enhetschef.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 8. Influensavirus

 • 9. Poliovirus

  Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst telefon 010-205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010 - 205 2400 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Mia Brytting, docent, enhetschef.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 9. Poliovirus

 • 10. Polyomavirus (JC/BK- virus, övriga polyomavirus)

  Huvudansvarigt NRL Akademiska Sjukhuset (JC/BK polyomavirus)
  Måndag -fredag 08.00- 17.00; Kundtjänst, sjukhusväxeln 018-611 00 00 Måndag - fredag 08.00-16.45; Expeditionen Klinisk Mikrobiologi, Uppsala 018-611 39 16; jourhavande virolog 018-611 28 25; jourhavande bakteriolog 018-611 17 52 Lördag, söndag och helgdag nås jourhavande bakteriolog 09.00-13.00, 018-611 17 52 eller genom sjukhusväxel. Vid behov av mer fördjupade diskussioner rekommenderas kontakt under vardagar.
Ledare av NRL är Anders Bergqvist, mikrobiolog och Kenneth Nilsson, docent, överläkare

  Kompletterande NRL Karolinska Universitetslaboratoriet (övriga polyomavirus)
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation (se www.karolinska.se/lab/mikrobiologi). Måndag-fredag 08:00-17:00: via Kundtjänst telefon 08-517 719 99 Lördag, söndag och helgdag 08:30-13:30: bakteriologi Huddinge telefon 08-585 811 70; bakteriologi Solna telefon 070-484 12 55; virologi telefon 08-517 735 77 Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag. Ledare av NRL är Gordana Bogdanovic, överläkare.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 10. Polyomavirus

 • 11. Rabies- och poxvirus (rabiesvirus, variolavirus, vacciniavirus, övriga poxvirus)

  Folkhälsomyndigheten
  Vid misstanke om rabies, monkeypox eller variola tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap telefon, 010 - 205 2400. För övriga frågor nås kontakt via kundtjänst telefon 010 - 205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Niklas Edner, specialistläkare i klinisk bakteriologi och virologi, utredare.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 11. Rabies- och poxvirus

 • 12. Retrovirus (HIV-1, HIV-2, HTLV-I/II)

  Huvudansvarigt NRL Karolinska Universitetslaboratoriet (HIV-1/2)
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation (se www.karolinska.se/lab/mikrobiologi). Måndag-fredag 08:00-17:00: via Kundtjänst telefon 08-517 719 99 Lördag, söndag och helgdag 08:30-13:30: bakteriologi Huddinge telefon 08-585 811 70; bakteriologi Solna telefon 070-484 12 55; virologi telefon 08-517 735 77 Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag. Ledare av NRL är Anders Sönnerborg, professor, överläkare.

  Kompletterande NRL Universitetssjukhuset Örebro (HTLV-I/II)
  Laboratoriet har jourbemanning under årets alla dagar avseende akut bakteriologi och virologi. Denna läkarjour kan kontaktas vid behov vardagar 8-16.30 respektive helgdagar 8-14 på telefon 019-6023523 för att kunna ta frågor vidare till relevanta personer kopplade till referensfunktionen. Uppföljande diskussion med expertis inom HTLV kan då ske nästkommande vardag. Konfirmerande analyser avseende HTLV utförs inte på helg. Ledare av NRL är Martin Sundqvist, Med Dr, Överläkare

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 12. Retrovirus

 • 13. TBE-virus

  Huvudansvarigt NRL Karolinska Universitetslaboratoriet (kontaktas primärt för samtliga frågor)
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation (se www.karolinska.se/lab/mikrobiologi). Måndag-fredag 08:00-17:00: via Kundtjänst telefon 08-517 719 99 Lördag, söndag och helgdag 08:30-13:30: bakteriologi Huddinge telefon 08-585 811 70; bakteriologi Solna telefon 070-484 12 55; virologi telefon 08-517 735 77 Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag. Ledare av NRL är Gordana Bogdanovic, överläkare.

  Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst telefon 010-205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010 - 205 2400 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Niklas Edner, specialistläkare.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 13. TBE-virus

 • 14. MPR-virus (mässlingvirus, rubellavirus, parotitvirus)

  Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst telefon 010 - 205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010 - 205 2400 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Mia Brytting, docent, enhetschef.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 14. MPR-virus

 • 15. Gastroenteritvirus (norovirus, sapovirus, rotavirus)

  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Expertis i form av erfarna mikrobiologer och läkare med dubbel specialistkompetens inom virologi och infektionsmedicin finns på laboratoriet för stöd vid särskilda frågeställningar via telefon eller e- post året runt. För akut rådgivning finns möjlighet att nå jourläkare dygnet runt. Virologiska laboratoriet har 24-timmars jour och nås via växeln vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 031-342 10 00. Enheten för molekylär diagnostik 031-3424748. Katarina Lindström, sektionsledare, BMA. Kontaktpersoner Magnus Lindh, professor, överläkare; Tomas Bergström; professor, överläkare; Charles Hannoun, medicine doktor, mikrobiolog. Ledare av NRL är Magnus Lindh, professor, specialistläkare i klinisk virologi och infektionsmedicin.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 15. Gastroenteritvirus

 • 16. Luftvägsvirus (RSV, parainfluenzaevirus, metapneumovirus, rhinovirus, övriga coronavirus)

  Karolinska Universitetslaboratoriet
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation (se www.karolinska.se/lab/mikrobiologi). Måndag-fredag 08:00-17:00: via Karolinska Universitetslaboratoriets kundservice. telefon 08-517 719 99. Lördag 08:30-17:00, söndag och helgdag 08:30-13:30: virologi läkarjour, telefon 08-517 735 77. Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande vardag. Ledare av NRL är Malin Grabbe, molekylärbiolog.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 16. Luftvägsvirus

 • 17. Högpatogena coronavirus (MERS-CoV, SARS-CoV)

  Folkhälsomyndigheten
  Vid misstanke om infektion med högpatogent coronavirus tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap telefon, 010 - 205 2400. För övriga frågor nås kontakt via kundtjänst telefon 010 - 205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Niklas Edner, specialistläkare i klinisk bakteriologi och virologi, utredare.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 17. Högpatogena coronavirus

 • 18. Blödarfebervirus (ebolavirus, Krim/Kongovirus, marburgvirus, lassavirus, övriga inklusive RVF-virus)

  Folkhälsomyndigheten
  Vid misstanke om blödarfeber tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap telefon, 010 - 205 2400. För övriga frågor nås kontakt via kundtjänst telefon 010 - 205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Niklas Edner, specialistläkare i klinisk bakteriologi och virologi, utredare.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 18. Blödarfebervirus

 • 19. Övriga virus riskklass 4 (nipahvirus, hendravirus)

  Folkhälsomyndigheten
  Vid misstanke om infektion med nipahvirus eller hendravirus tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap telefon, 010 - 205 2400. För övriga frågor nås kontakt via kundtjänst telefon 010 - 205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Niklas Edner, specialistläkare i klinisk bakteriologi och virologi, utredare.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 19. Övriga virus riskklass 4

 • 20. Bacillus anthracis

  Folkhälsomyndigheten
  Vid misstanke om Bacillus anthracis i miljöprov tillhandahålls 24/7-beredskap för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap telefon, 010 - 205 2400. För övriga frågor nås kontakt via kundtjänst telefon 010 - 205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB (08-205 24 00) för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Niklas Edner, specialistläkare i klinisk bakteriologi och virologi, utredare.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 20. Bacillus anthracis

 • 21. Borrelia (Borrelia burgdorferi s.l.)

  Båda laboratorierna kan kontaktas.

  Huvudansvarigt NRL Sahlgrenska universitetssjukhuset 
  Kundtjänst vardagar kl 08:00-17:00 samt helgdagar kl 08:00-14:00, tel 031-342 49 45 eller e-post baktlab.su@vgregion.se (ange ämne Referensdiagnostik Borrelia). Ledare av NRL är Christine Wennerås, professor, överläkare.

  Kompletterande NRL Länssjukhuset Ryhov
  Kundtjänst helgfri måndag-fredag kl 08:00-16.30, tel 010-242 20 00 eller e-post Laboratoriemedicin@rjl.se (ange ämne Referensdiagnostik Borrelia). Ledare av NRL är Anna J Henningsson, docent, överläkare.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 21. Borrelia

 • 22. Clostridioides difficile

  Huvudansvarigt NRL Universitetssjukhuset Örebro
  Laboratoriet har jourbemanning under årets alla dagar avseende akut bakteriologi och virologi. Denna läkarjour kan kontaktas vid behov vardagar 8-16.30 respektive helgdagar 8-14 på telefon 019-6023523 för att kunna svara på enklare frågor inom C. difficile området eller ta frågan vidare till relevanta personer kopplade till referensfunktionen. Uppföljande diskussion med expertis inom C. difficile kan då ske nästkommande vardag. Konfirmerande analyser avseende C. difficile utförs inte på helg. Ledare av NRL är Torbjörn Norén, docent, överläkare och Martin Sundqvist, Med Dr, överläkare.

  Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst telefon 010 - 205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Kristina Rizzardi, mikrobiolog, utredare och Thomas Åkerlund, mikrobiolog, utredare.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 22. Clostridioides difficile

 • 23. Francisella tularensis

  Huvudansvarigt NRL Norrlands Universitetssjukhus
  Kontakt med läkare nås via sjukhusets växel 090/7850000 och på dagtid även via mikrobiologens sekreterare 090/7851125. Klinisk bakteriolog finns tillgänglig kl 08-21 och klinisk virolog dygnet runt. Vid behov förmedlar jourläkare kontakt med expert relevant för frågeställningen senast påföljande vardag. Ledare av NRL är Anders Sjöstedt, professor, överläkare.

  Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst telefon 010 - 205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010 - 205 2400 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Niklas Edner, specialistläkare i klinisk bakteriologi och virologi, utredare.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 23. Francisella tularensis

 • 24. Mycobacterium tuberculosis

  Huvudansvarigt NRL Folkhälsomyndigheten (bekräftande/utvidgad resistensbestämning, epidemiologisk typning)
  Kontakt nås via kundtjänst telefon 010-205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010 - 205 2400 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Jim Werngren, mikrobiolog (PhD), utredare.

  Kompletterande NRL Karolinska Universitetslaboratoriet (primärdiagnostik)
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation (se www.karolinska.se/lab/mikrobiologi). Måndag-fredag 08:00-17:00: via Kundtjänst telefon 08-517 719 99 Lördag, söndag och helgdag 08:30-13:30: bakteriologi Huddinge telefon 08-585 811 70; bakteriologi Solna telefon 070-484 12 55; virologi telefon 08-517 735 77 Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag. Ledare av NRL är Christian Giske, professor, överläkare och Erja Chryssanthou, mikrobiolog.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 24. Mycobacterium tuberculosis

 • 25. Neisseria meningitidis

  Universitetssjukhuset Örebro
  Kontakt med laboratoriet kan tas vardagar mellan kl 08.00-16.45 tfn 019-6023523. Lördagar, söndagar och helgdagar kl 08.00-13.00 via jourhavande bakteriolog tfn sjukhusväxeln 019-6021000. Ledare av NRL är Hans Fredlund, MD, docent och Susanne Jacobsson, PhD.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 25. Neisseria meningitidis

 • 26. Atypiska luftvägspatogener (Legionella pneumophila, Chlamydophila psittaci, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, m fl)

  Huvudansvarigt NRL Karolinska Universitetslaboratoriet (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, påvisning Chlamydophila pneumoniae och Legionella)
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation (se www.karolinska.se/lab/mikrobiologi). Måndag-fredag 08:00-17:00: via Kundtjänst telefon 08-517 719 99 Lördag, söndag och helgdag 08:30-13:30: bakteriologi Huddinge telefon 08-585 811 70; bakteriologi Solna telefon 070-484 12 55; virologi telefon 08-517 735 77 Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag. Ledare av NRL är Christian Giske, professor, överläkare.

  Kompletterande NRL Akademiska Sjukhuset (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila psittachi, antikroppar mot Chlamydophila pneumoniae och Legionella)
  Måndag -fredag 08.00- 17.00; Kundtjänst, sjukhusväxeln 018-611 00 00 Måndag - fredag 08.00-16.45; Expeditionen Klinisk Mikrobiologi, Uppsala 018-611 39 16; jourhavande virolog 018-611 28 25; jourhavande bakteriolog 018-611 17 52 Lördag, söndag och helgdag nås jourhavande bakteriolog 09.00-13.00, 018-611 17 52 eller genom sjukhusväxel. Vid behov av mer fördjupade diskussioner rekommenderas kontakt under vardagar Ledare av NRL är Kenneth Nilsson, docent, överläkare.

  Kompletterande NRL Gävle Sjukhus (makrolidresistens, metoder för påvisning av Mycoplasma)
  Kontakt vardagar via kundtjänst 026 - 15 55 55. Ledare av NRL är Karolina Gullsby MSc, Mikrobiolog.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 26. Atypiska luftvägspatogener

 • 27. Bakteriella tarmpatogener (Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia non-pestis, Vibrio cholerae, EHEC) samt Helicobacter

  Huvudansvarigt NRL Hallands Sjukhus Halmstad
  Klinisk mikrobiolog finns tillgänglig vardagar 8-16 och helger 8-14 via vx 035-13 10 00 Ledare av NRL är Arne Kötz, överläkare, verksamhetschef.

  Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst telefon 010 - 205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010 - 205 2400 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Sara Byfors, teknologie doktor, mikrobiolog, enhetschef och Cecilia Jernberg, filosofie doktor i bakteriologi, sakkunnig mikrobiolog.

  Kompletterande NRL Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Laboratoriet är öppet kl. 08-17 vardagar, och mellan kl. 08-16 på helger. Jourhavande bakteriolog tel: 031- 342 4945 finns tillgänglig kl. 08-18 vardagar och kl. 08-14 på helger, vilket innebär att kontakt med laboratoriet avseende referensfrågor kan inledas årets samtliga dagar. Ledare av NRL är Jenny Isaksson, filosofie licentiat, molekylärbiolog.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 27. Bakteriella tarmpatogener samt Helicobacter

 • 28. Bakteriell STI (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, Ureaplasma urealyticum)

  Huvudansvarigt NRL Universitetssjukhuset i Örebro (kontaktas vid frågor och för diskussioner om bakteriell STI)
  Laboratoriet har jourbemanning under årets alla dagar avseende akut bakteriologi och virologi. Denna läkarjour kan kontaktas vid behov vardagar kl. 8-16.30 respektive helgdagar kl. 8-14 på telefon 0196023523. Ledare av NRL är Magnus Unemo, docent, mikrobiolog/molekylärbiolog och Hans Fredlund, överläkare, docent.

  Kompletterande NRL Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Laboratoriet är öppet kl. 08-17 vardagar, och mellan kl.08-16 på helger. Jourhavande bakteriolog finns tillgänglig kl. 08-18 vardagar och kl. 08-14 på helger och kan förmedla en första kontakt för kunder med brådskande behov. Tel: 031-342 4945. Kontaktpersoner: Jenny Isaksson, Liselott Svensson- Stadler, Anna Grankvist, Kristina Eriksson, Christine Wennerås. Ledare av NRL är Christine Wennerås, professor, överläkare.

  Kompletterande NRL Akademiska Sjukhuset
  Kontakt med laboratoriet kan tas vardagar mellan kl. 08-16.45. Lördagar, söndagar och helgdagar kl. 08-13 via jourhavande bakteriolog på telefon sjukhusväxeln 018-611 0000. Ledare av NRL är Björn Herrmann, docent, mikrobiolog och Kenneth Nilsson, docent, överläkare.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 28. Bakteriell STI

 • 29. Patogener vid cystisk fibros (Burkholderia cepacia komplexet, Nocardia, Burkholderia gladioli, Achromobacter xylosoxidans, Ralstonia, Pandoreae)

  Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Culture Collection University of Gothenburg (CCUG)
  Under kontorstid finns i regel alltid experter att tillgå, vilka kan besvara frågor och bemöta synpunkter som rör artidentifiering, val av metodik etc. Laboratoriet är bemannat dagligen och ta emot och förmedla kontakt med relevant person. Telefonnummer till skrivexpeditionen: 031-3424945. Ledare av NRL är Bodil Jönsson, PhD, enhetsöverläkare och Edward Moore, adj. professor och direktör/curator för CCUG.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 29. Cystisk fibros

 • 30. Toxinproducerande bakterier (Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans, Corynebacterium pseudotuberculosis)

  Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst telefon 010 - 205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Karin Tegmark Wisell, specialist mikrobiologi, överläkare, avdelningschef.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 30. Toxinproducerande bakterier

 • 31. Övriga bakterier riskklass 3 (Brucella, Burkholderia, Coxiella burnetti, Yersinia pestis)

  Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst telefon 010 - 205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010 - 205 2400 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Niklas Edner, specialistläkare i klinisk bakteriologi och virologi, utredare.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 31. Övriga bakterier riskklass 3

 • 32. Epidemiologisk typning av bakterier (specialtekniker vid smittspridning etc)

  Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst telefon 010 - 205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010 - 205 2400 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Mikael Mansjö, mikrobiolog, handläggare och Olov Svartström, MSc,PhD, bioinformatiker, utredare.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 32. Epidemiologisk typning av bakterier

 • 33. Antibiotikaresistens

  Huvudansvarigt NRL Centrallasarettet Växjö (fenotypisk resistensbestämning med referensmetoderna buljongspädning för MIC-bestämning och lappdiffusion enligt EUCAST)
  Laboratoriet har öppet alla dagar. Akuta frågor utanför normal arbetstid handläggs av jourhavande läkare (telefonnummer via lasarettets växel 0470-58 80 00). Kontaktuppgifter till KmKB finns tillgängliga på http://www.mikrobiologi.org och kontaktuppgifter till EDL:s personal även på http://www.nordicast.org/ och http://www.eucast.org/. Frågor via e-mail och telefon får oftast svar inom 1-3 arbetsdagar, men komplicerade ärenden kan ta längre tid. Ledare av NRL är Gunnar Kahlmeter, överläkare, samt Erika Matuschek, mikrobiolog.

  Kompletterande NRL Karolinska Universitetslaboratoriet (agarspädning för MIC-bestämning)
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation (se www.karolinska.se/lab/mikrobiologi). Måndag-fredag 08:00-17:00: via Kundtjänst telefon 08-517 719 99 Lördag, söndag och helgdag 08:30-13:30: bakteriologi Huddinge telefon 08-585 811 70; bakteriologi Solna telefon 070-484 12 55; virologi telefon 08-517 735 77 Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag. Ledare av NRL är Christian Giske, professor, överläkare, (chairman of EUCAST).

  Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten (genotypisk resistenskaraktärisering med helgenomsekvensering)
  Kontakt med NRL går via kundtjänst telefon 010 - 205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010 - 205 2400 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Petra Edquist, PhD, utredare.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 33. Antibiotikaresistens

 • 34. Parasiter

  Huvudansvarigt NRL Folkhälsomyndigheten (generell parasitologi)
  Kontakt nås via kundtjänst telefon 010-205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010 - 205 2400 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Elisabeth Hallin-Bergvall, enhetschef.

  Kompletterande NRL Karolinska Universitetslaboratoriet (malaria, toxoplasma)
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation (se www.karolinska.se/lab/mikrobiologi). Måndag-fredag 08:00-17:00: via Kundtjänst telefon 08-517 719 99 eller bakteriologjour på 08- 58581170. Lördag, söndag och helgdag 08:30-13:30: bakteriologi Huddinge telefon 08-585 811 70; bakteriologi Solna telefon 070-484 12 55; virologi Solna telefon 08-517 735 77 eller e-post: mikrobiologen.karolinska@sll.se Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag. Ledare av NRL är Måns Ullberg, överläkare, samt Silvia Botero Kleiven specialistläkare.

  Kompletterande NRL Länssjukhuset Ryhov (multiplex-PCR för påvisning av tarmparasiter)
  Vi har personal under kontorstid varje helgfri vardag under året. Kontakt tas då med kundtjänst via telefon 010-242 20 00.Vid akuta frågeställningar under helger kan kontakt tas på 010-242 23 09 som sedan kan vidarebefordra till referensfunktionen nästföljande vardag. Ledare av NRL är Jessica Ögren Leg. Biomedicinsk analytiker, MSc, metodspecialist parasitologi samt Anna Henningsson, läkare, medicinsk chef.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 34. Parasiter

 • 35. Svampar

  Huvudansvarigt NRL Karolinska Universitetslaboratoriet (svampidentifiering, resistensbestämning)
  Kompetens för konsultationer finns tillgänglig 8:00-16:30. Kontakta Karolinska Universitetslaboratoriets kundtjänst på 08-517 719 99 eller bakteriologjour på 08-58581170. Ledare av NRL är Måns Ullberg, docent, överläkare samt Erja Chryssanthou, docent, mikrobiolog.

  Kompletterande NRL Sahlgrenska Universitetssjukhuset (cystisk fibros-relaterad mykologi, betaglukan)
  Laboratoriet är öppet kl 08-18 vardagar, och mellan 08-15 lördagar och 08-14 på söndagar och aftnar. Jourhavande bakteriolog finns tillgänglig kl. 08-18 vardagar och kl. 08-14 på helger. Tel: 031- 342 4945. Ledare av NRL är Nahid Kondori, docent, övermikrobiolog, enhetschef och Christine Wennerås, professor, överläkare.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 35. Svampar

 • 36. Nya eller okända smittämnen, inklusive metagenomik

  Folkhälsomyndigheten
  För frågor nås kontakt med läkare Niklas Edner via kundtjänst telefon 010 - 205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. Ledare av NRL är Maria Lind Karlberg, Docent, Utredare.

  Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 36. Nya eller okända smittämnen, inklusive metagenomik

Kontakt­uppgifter, provtagnings­anvisningar och leverans­adresser:

Kliniska mikrobiologiska laboratorier i Sverige

Logotyp