Uppdaterad 2 maj 2022

Laboratorier

Här listas Nationella Referenslaboratorier (NRL) 1-37 samt Kliniska Laboratorier A-Y. Det är information om kontakt­uppgifter, provtagnings­anvisningar och leverans­adresser

När man klickar på/öppnar något av dessa laboratorier får man en ny text med kontaktuppgifter etc samt pdf för uppdragsbeskrivning NRL alternativt länkar till de kliniska laboratorierna. Dessutom anges sist för varje sådant lab en rad av formen.

Nationella referenslaboratorier för:

Kliniska mikrobiologiska laboratorier i Sverige

Logotyp för SLIM