Uppdaterad 3 december 2020

Laboratorier

Här listas Nationella Referenslaboratorier (NRL) 1-37 samt Kliniska Laboratorier A-Y. När man klickar på/öppnar något av dessa laboratorier får man en ny text med kontaktuppgifter etc samt pdf för uppdragsbeskrivning NRL alternativt länkar till de kliniska laboratorierna. Dessutom anges sist för varje sådant lab en rad av formen.

Till information om kliniska mikrobiologiska laboratorier i Sverige

Nationella referenslaboratorier för:

 • Lyssna

  Norrlands Universitetssjukhus
  Kontakt med läkare nås via sjukhusets växel 090-785 00 00 och på dagtid även via mikrobiologens sekreterare 090-785 11 25. Klinisk virolog kan nås dygnet runt. Vid behov förmedlar jourläkare kontakt med expert relevant för frågeställningen senast påföljande vardag.
  Ledare av NRL är Annika Allard, docent, molekylärbiolog.

  Uppdaterad: 2019-04-02 15:31:25

 • Lyssna

  Huvudansvarigt NRL Karolinska Universitetslaboratoriet
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.
  Måndag-fredag 08:00-17:00: via Kundtjänst 08-517 719 99.
  Lördag, söndag och helgdag 08:30-13:30:

  • bakteriologi Huddinge, 08-585 811 70
  • bakteriologi Solna,  070-484 12 55
  • virologi, 08-517 735 77.

  Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag.
  Ledare av NRL är Jan Albert, professor, överläkare.

  Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Mia Brytting, docent, enhetschef.

  Uppdaterad: 2019-04-02 16:03:05

 • Lyssna

  Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Sandra Söderholm, handläggare.

  Uppdaterad: 2020-12-03 10:06:22

 • Lyssna

  Huvudansvarigt NRL Norrlands Universitetssjukhus
  Kontakt med läkare nås via sjukhusets växel 090-785 00 00 och på dagtid även via mikrobiologens sekreterare 090-785 11 25. Klinisk bakteriolog finns tillgänglig kl. 08:00-21:00 och klinisk virolog dygnet runt. Vid behov förmedlar jourläkare kontakt med expert relevant för frågeställningen senast påföljande vardag.
  Ledare av NRL är Lisa Pettersson, specialistläkare klinisk virologi, ST-läkare klinisk bakteriologi.

  Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Sandra Söderholm, handläggare.

  Uppdaterad: 2020-12-03 10:10:04

 • Lyssna

  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  För akut rådgivning finns möjlighet att nå jourläkare dygnet runt. Virologiska laboratoriet har 24-timmars jour och nås via växeln vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 031-342 10 00.

  • Enheten för serologisk diagnostik 031-342 47 43
  • Enheten för molekylär diagnostik 031-342 46 66

  Kontaktpersoner Magnus Lindh, professor, överläkare; Heléne Norder, professor, mikrobiolog; Martin Lagging, professor, överläkare.
  Ledare av NRL är Magnus Lindh, professor, specialistläkare i klinisk virologi och infektionsmedicin.

  Uppdaterad: 2019-04-02 16:06:30

 • Lyssna

  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Virologiska laboratoriet har 24-timmars jour och nås via växeln vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 031-342 10 00. Vid behov tar jourhavande virolog kontakt med ansvariga medarbetare för herpesvirusdiagnostiken på laboratoriet.
  Ledare av NRL är Jan-Åke Liljeqvist docent, universitetssjukhusöverläkare.

  Uppdaterad: 2019-04-02 16:25:56

 • Lyssna

  Karolinska Universitetssjukhuset
  Klinisk cytologi/patologi NRL kan kontaktas via funktionsbrevlådan hpvcenter@ki.se eller via laboratoriesamordnare Carina Eklund, carina.eklund@ki.se, eller 08-524 826 65. Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag.

  Ledare av NRL är Joakim Dillner, joakim.dillner@sll.se, professor KI samt funktionsområdesenhetschef för Center för Cervixcancerprevention vid funktionsområde Patologi/Cytologi inom Karolinska Universitetslaboratoriet.

  Laboratoriemedicin Skåne
  Ledare av NRL är mikrobiolog Ola Forslund, som kan nås via ola.forslund@skane.se samt 046-17 19 08.

  Uppdaterad: 2020-02-05 10:54:47

 • Lyssna

  Folkhälsomyndigheten
  Vid misstanke om högpatogen influensa (H5/H7) tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog i beredskap (KMiB), 010-205 24 00.
  För övriga frågor nås kontakt via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid. 
  Ledare av NRL är Mia Brytting, docent, enhetschef.

  Uppdaterad: 2019-04-03 10:27:19

 • Lyssna

  Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Mia Brytting, docent, enhetschef.

  Uppdaterad: 2019-04-03 10:28:32

 • Lyssna

  Huvudansvarigt NRL Akademiska Sjukhuset (JC/BK polyomavirus)

  • Kundtjänst, sjukhusväxeln: Måndag-fredag kl. 08:00-17:00, 018-611 00 00
  • Expeditionen Klinisk Mikrobiologi, Uppsala: Måndag-fredag kl. 08:00-16:45, 018-611 39 16
  • Jourhavande virolog: Måndag-fredag kl. 08:00-16:45, 018-611 28 25
  • Jourhavande bakteriolog: Måndag-fredag kl. 08:00-16:45, 018-611 17 52
   Lördag, söndag och helgdag nås jourhavande bakteriolog 09:00-13:00, 018-611 17 52 eller genom sjukhusväxel.

  Vid behov av mer fördjupade diskussioner rekommenderas kontakt under vardagar.
  Ledare av NRL är Anders Bergqvist, mikrobiolog och Kenneth Nilsson, docent, överläkare

  Kompletterande NRL Karolinska Universitetslaboratoriet (övriga polyomavirus)
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

  • Måndag-fredag kl. 08:00-17:00: via Kundtjänst 08-517 719 99
  • Lördag, söndag och helgdag kl. 08:30-13:30: Bakteriologi Huddinge 08-585 811 70; Bakteriologi Solna 070-484 12 55; Virologi 08-517 735 77

  Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag.
  Ledare av NRL är Gordana Bogdanovic, överläkare.

  Uppdaterad: 2019-04-03 10:29:43

 • Lyssna

  Folkhälsomyndigheten
  Vid misstanke om rabies, monkeypox eller variola tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog i beredskap (KMiB), 010-205 24 00. För övriga frågor nås kontakt via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Sandra Söderholm, handläggare.

  Uppdaterad: 2020-12-03 10:10:23

 • Lyssna

  Huvudansvarigt NRL Karolinska Universitetslaboratoriet (HIV-1/2)
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.
  Måndag-fredag 08:00-17:00: via Kundtjänst 08-517 719 99. 
  Lördag, söndag och helgdag 08:30-13:30:

  • bakteriologi Huddinge, 08-585 811 70
  • bakteriologi Solna, 070-484 12 55
  • virologi, 08-517 735 77.

  Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag.
  Ledare av NRL är Anders Sönnerborg, professor, överläkare.

  Kompletterande NRL Universitetssjukhuset Örebro (HTLV-I/II)
  Laboratoriet har jourbemanning under årets alla dagar avseende akut bakteriologi och virologi. Denna läkarjour kan kontaktas vid behov vardagar kl. 08:00-16:30 respektive helgdagar 08:00-14:00 på 019-602 35 23 för att kunna ta frågor vidare till relevanta personer kopplade till referensfunktionen. Uppföljande diskussion med expertis inom HTLV kan då ske nästkommande vardag. Konfirmerande analyser avseende HTLV utförs inte på helg.
  Ledare av NRL är Martin Sundqvist, Med Dr, Överläkare

  Uppdaterad: 2019-04-03 10:31:24

 • Lyssna

  Huvudansvarigt NRL Karolinska Universitetslaboratoriet (kontaktas primärt för samtliga frågor)
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.
  Måndag-fredag 08:00-17:00: via Kundtjänst 08-517 719 99. 
  Lördag, söndag och helgdag 08:30-13:30:

  • bakteriologi Huddinge, 08-585 811 70
  • bakteriologi Solna, 070-484 12 55
  • virologi, 08-517 735 77.

  Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag.
  Ledare av NRL är Gordana Bogdanovic, överläkare.

  Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Sandra Söderholm, handläggare.

  Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Uppsala
  Kontakt nås via kundtjänst 018-611 39 16, måndag-fredag kl. 08:00-16:00. 
  Ledare av NRL är Bo Albinsson, specialistläkare/Kenneth Nilsson överläkare.

  Uppdaterad: 2020-12-03 10:11:00

 • Lyssna

  Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Mia Brytting, docent, enhetschef.

  Uppdaterad: 2019-04-03 10:34:08

 • Lyssna

  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Expertis i form av erfarna mikrobiologer och läkare med dubbel specialistkompetens inom virologi och infektionsmedicin finns på laboratoriet för stöd vid särskilda frågeställningar via telefon eller e-post året runt.

  För akut rådgivning finns möjlighet att nå jourläkare dygnet runt. Virologiska laboratoriet har 24-timmars jour och nås via växeln vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 031-342 10 00. Enheten för molekylär diagnostik 031-342 47 48. Katarina Lindström, sektionsledare, BMA.

  Kontaktpersoner Magnus Lindh, professor, överläkare; Tomas Bergström; professor, överläkare; Charles Hannoun, medicine doktor, mikrobiolog.
  Ledare av NRL är Magnus Lindh, professor, specialistläkare i klinisk virologi och infektionsmedicin.

  Uppdaterad: 2019-04-03 10:34:41

 • Lyssna

  Huvudansvarigt NRL Karolinska Universitetslaboratoriet
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.
  Måndag-fredag 08:00-17:00: via Kundtjänst 08-517 719 99.
  Lördag, söndag och helgdag 08:30-13:30:

  • bakteriologi Huddinge, 08-585 811 70
  • bakteriologi Solna,  070-484 12 55
  • virologi, 08-517 735 77.

  Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande vardag.
  Ledare av NRL är Malin Grabbe, molekylärbiolog.

  Uppdaterad: 2019-04-03 10:35:18

 • Lyssna

  Folkhälsomyndigheten
  Vid misstanke om infektion med högpatogent coronavirus tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog i beredskap (KMiB), 010-205 24 00. För övriga frågor nås kontakt via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Sandra Söderholm, handläggare.

  Uppdaterad: 2020-12-03 10:11:22

 • Lyssna

  Folkhälsomyndigheten
  Vid misstanke om blödarfeber tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog i beredskap (KMiB), 010-205 24 00. För övriga frågor nås kontakt via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Sandra Söderholm, handläggare.

  Uppdaterad: 2020-12-03 10:11:41

 • Lyssna

  Folkhälsomyndigheten
  Vid misstanke om infektion med nipahvirus eller hendravirus tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog i beredskap (KMiB), 010-205 24 00. För övriga frågor nås kontakt via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Sandra Söderholm, handläggare.

  Uppdaterad: 2020-12-03 10:12:01

 • Lyssna

  Folkhälsomyndigheten
  Vid misstanke om Bacillus anthracis i miljöprov tillhandahålls 24/7-beredskap för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog i beredskap (KMiB), 010-205 24 00. För övriga frågor nås kontakt via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Sandra Söderholm, handläggare.

  Uppdaterad: 2020-12-03 10:12:58

 • Lyssna

  Båda laboratorierna kan kontaktas.

  Huvudansvarigt NRL Sahlgrenska universitetssjukhuset 
  Kundtjänst vardagar kl 08:00-17:00 samt helgdagar kl 08:00-14:00, tel 031-342 49 45 eller e-post baktlab.su@vgregion.se (ange ämne Referensdiagnostik Borrelia). 

  Ledare av NRL är Christine Wennerås, professor, överläkare. 
  E-post: christine.wenneras@microbio.gu.se.

  Kompletterande NRL Länssjukhuset Ryhov
  Kundtjänst helgfri måndag-fredag kl 08:00-16.30, tel 010-242 20 00 eller e-post Laboratoriemedicin@rjl.se (ange ämne Referensdiagnostik Borrelia). 

  Ledare av NRL är Anna J Henningsson, docent, överläkare. 
  E-post: anna.jonsson.henningsson@rjl.se.

  Uppdaterad: 2020-02-05 10:57:00

 • Lyssna

  Huvudansvarigt NRL Universitetssjukhuset Örebro
  Laboratoriet har jourbemanning under årets alla dagar avseende akut bakteriologi och virologi. Denna läkarjour kan kontaktas vid behov vardagar kl. 08:00-16:30 respektive helgdagar kl. 08:00-14:00 på telefon 019-602 35 23 för att kunna svara på enklare frågor inom C. difficile området eller ta frågan vidare till relevanta personer kopplade till referensfunktionen. Uppföljande diskussion med expertis inom C. difficile kan då ske nästkommande vardag. Konfirmerande analyser avseende C. difficile utförs inte på helg.
  Ledare av NRL är Torbjörn Norén, docent, överläkare och Martin Sundqvist, Med Dr, överläkare.

  Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Kristina Rizzardi, mikrobiolog, utredare och Thomas Åkerlund, mikrobiolog, utredare.

  Uppdaterad: 2019-04-03 10:45:20

 • Lyssna

  Huvudansvarigt NRL Norrlands Universitetssjukhus
  Kontakt med läkare nås via sjukhusets växel 090-785 00 00 och på dagtid även via mikrobiologens sekreterare 090-785 11 25. Klinisk bakteriolog finns tillgänglig kl. 08:00-21:00 och klinisk virolog dygnet runt. Vid behov förmedlar jourläkare kontakt med expert relevant för frågeställningen senast påföljande vardag.
  Ledare av NRL är Anders Sjöstedt, professor, överläkare.

  Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Sandra Söderholm, handläggare.

  Uppdaterad: 2020-12-03 10:13:16

 • Lyssna

  Huvudansvarigt NRL Folkhälsomyndigheten (bekräftande/utvidgad resistensbestämning, epidemiologisk typning)
  Kontakt nås via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Jim Werngren, mikrobiolog (PhD), utredare.

  Kompletterande NRL Karolinska Universitetslaboratoriet (primärdiagnostik) 
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.
  Måndag-fredag 08:00-17:00: via Kundtjänst 08-517 719 99.
  Lördag, söndag och helgdag 08:30-13:30:

  • bakteriologi Huddinge, 08-585 811 70
  • bakteriologi Solna, 070-484 12 55
  • virologi, 08-517 735 77.

  Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag.
  Ledare av NRL är Christian Giske, professor, överläkare och Erja Chryssanthou, mikrobiolog.

  Region Östergötland
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar. Kundtjänst 010-103 26 15 måndag-fredag kl. 08:00-17:00 samt helgtid kl. 08:00-15:00.

  Karolinska Universitetslaboratoriet skall i första hand kontaktas vid frågor om primärdiagnostik av M. tuberculosis och icke-tuberkulösa mykobakterier inklusive primär resistensbestämning. Linköpings Universitetssjukhus kan vid behov bistå, särskilt kring frågor om tolkning av resistensbestämning, artbestämning med helgenomsekvensering eller PCR-screening av misstänkt tuberkulos med Xpert MTB/RIF Ultra.
  Ledare av NRL är Thomas Schön, docent och överläkare i infektionsmedicin/klinisk mikrobiologi och Michaela Jonsson Nordvall, biolog.

  Länssjukhuset i Kalmar
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation. Telefon 0480-814 41 måndag-fredag kl. 08:00-17:00 samt helgtid kl. 10:00-12:00.
  Ledare av NRL är Thomas Schön, docent och överläkare i infektionsmedicin och klinisk mikrobiologi.

  Uppdaterad: 2020-02-05 15:36:43

 • Lyssna

  Universitetssjukhuset Örebro
  Kontakt med laboratoriet kan tas vardagar mellan kl. 08:00-16:45 019-602 35 23. Lördagar, söndagar och helgdagar kl. 08:00-13:00 via jourhavande bakteriolog, sjukhusväxeln 019-602 10 00.
  Ledare av NRL är Hans Fredlund, MD, docent och Susanne Jacobsson, PhD.

  Uppdaterad: 2019-04-03 10:47:36

 • Lyssna

  Huvudansvarigt NRL Karolinska Universitetslaboratoriet (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, påvisning Chlamydophila pneumoniae och Legionella)
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation

  Måndag-fredag 08:00-17:00: via Kundtjänst 08-517 719 99.
  Lördag, söndag och helgdag 08:30-13:30:

  • bakteriologi Huddinge, 08-585 811 70
  • bakteriologi Solna,  070-484 12 55
  • virologi, 08-517 735 77.

  Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag.
  Ledare av NRL är Christian Giske, professor, överläkare.

  Kompletterande NRL Akademiska Sjukhuset (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila psittachi, antikroppar mot Chlamydophila pneumoniae och Legionella)
  Måndag-fredag kl. 08:00-17:00:

  • Kundtjänst, sjukhusväxeln 018-611 00 00

  Måndag-fredag kl. 08:00-16:45:

  • Expeditionen Klinisk Mikrobiologi, Uppsala 018-611 39 16
  • Jourhavande virolog 018-611 28 25
  • Jourhavande bakteriolog 018-611 17 52

  Lördag, söndag och helgdag kl. 09:00-13:00:

  • Jourhavande bakteriolog 018-611 17 52 eller genom sjukhusväxel.

  Vid behov av mer fördjupade diskussioner rekommenderas kontakt under vardagar Ledare av NRL är Kenneth Nilsson, docent, överläkare.

  Kompletterande NRL Gävle Sjukhus (makrolidresistens, metoder för påvisning av Mycoplasma)
  Kontakt vardagar via kundtjänst 026-15 55 55.
  Ledare av NRL är Karolina Gullsby MSc, Mikrobiolog.

  Uppdaterad: 2019-04-03 10:48:39

 • Lyssna

  Huvudansvarigt NRL Hallands Sjukhus Halmstad
  Klinisk mikrobiolog finns tillgänglig vardagar kl. 08:00-16:00 och helger kl. 08:00-14:00 via växeln 035-13 10 00.
  Ledare av NRL är Arne Kötz, överläkare, verksamhetschef.

  Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Cecilia Jernberg, filosofie doktor i bakteriologi, sakkunnig mikrobiolog.

  Kompletterande NRL Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Laboratoriet är öppet kl. 08:00-17:00 vardagar, och mellan kl. 08:00-16:00 på helger. Jourhavande bakteriolog 031-342 49 45 finns tillgänglig kl. 08:00-18:00 vardagar och kl. 08-14 på helger, vilket innebär att kontakt med laboratoriet avseende referensfrågor kan inledas årets samtliga dagar.
  Ledare av NRL är Annika Ljung, specialistläkare i klinisk bakteriologi.

  Uppdaterad: 2020-02-05 11:02:01

 • Lyssna

  Huvudansvarigt NRL Universitetssjukhuset i Örebro (kontaktas vid frågor och för diskussioner om bakteriell STI)
  Laboratoriet har jourbemanning under årets alla dagar avseende akut bakteriologi och virologi. Denna läkarjour kan kontaktas vid behov vardagar kl. 08:00-16:30 respektive helgdagar kl. 08:00-14:00 på 019-602 35 23.
  Ledare av NRL är Magnus Unemo, docent, mikrobiolog/molekylärbiolog, Martin Sundqvist, överläkare, Med Dr och Hans Fredlund, överläkare, docent.

  Kompletterande NRL Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Laboratoriet är öppet kl. 08:00-17:00 vardagar, och mellan kl. 08:00-16:00 på helger. Jourhavande bakteriolog finns tillgänglig på 031-342 49 45 kl. 08:00-18:00 vardagar och kl. 08:00-14:00 på helger och kan förmedla en första kontakt för kunder med brådskande behov.

  Kontaktpersoner: Fei Sjöberg, Liselott Svensson-Stadler, Anna Grankvist, Kristina Eriksson, Christine Wennerås.
  Ledare av NRL är Christine Wennerås, professor, överläkare.

  Kompletterande NRL Akademiska Sjukhuset
  Kontakt med laboratoriet kan tas vardagar mellan kl. 08:00-16:45. Lördagar, söndagar och helgdagar kl. 08:00-13:00 via jourhavande bakteriolog på telefon sjukhusväxeln 018-611 00 00.
  Ledare av NRL är Björn Herrmann, docent, mikrobiolog och Kenneth Nilsson, docent, överläkare.

  Uppdaterad: 2020-02-05 11:03:44

 • Lyssna

  Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Culture Collection University of Gothenburg (CCUG)
  Under kontorstid finns i regel alltid experter att tillgå, vilka kan besvara frågor och bemöta synpunkter som rör artidentifiering, val av metodik etc. Laboratoriet är bemannat dagligen och ta emot och förmedla kontakt med relevant person. Telefonnummer till skrivexpeditionen: 031-342 49 45.
  Ledare av NRL är Bodil Jönsson, PhD, enhetsöverläkare och Edward Moore, adj. professor och direktör/curator för CCUG.

  Uppdaterad: 2019-04-03 10:51:27

 • Lyssna

  Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Karin Tegmark Wisell, specialist mikrobiologi, överläkare, avdelningschef.

  Uppdaterad: 2019-04-03 10:52:04

 • Lyssna

  Akademiska sjukhuset, Klinisk mikrobiologi
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation. Kundtjänst öppen helgfri måndag-fredag kl 08:00-16:30 på 018-611 39 16. Meddelande kan lämnas via Akademiska kontaktformulär (ange ämne Referensdiagnostik Rickettsia).
  Ledare av NRL är Kenneth Nilsson, docent, överläkare. 
  E-post: kenneth.l.nilsson@akademiska.se

  Sahlgrenska universitetssjukhuset, Klinisk mikrobiologi
  Kundtjänst vardagar kl 08:00-17:00 samt helgdagar kl 08:00-14:00 på 031-342 49 45 eller e-post baktlab.su@vgregion.se (ange ämne Referensdiagnostik Borrelia).
  Ledare för NRL är Christine Wennerås, professor, överläkare. 
  E-post: christine.wenneras@microbio.gu.se

  Region Jönköpings län, Klinisk mikrobiologi
  Kundtjänst helgfri måndag-fredag kl 08:00-16:30, tel 010-242 20 00 eller e-post Laboratoriemedicin@rjl.se (ange ämne Referensdiagnostik Borrelia).

  Ledare för NRL är Anna J Henningsson, docent, överläkare. 
  E-post: anna.jonsson.henningsson@rjl.se

  Uppdaterad: 2020-02-05 15:31:54

 • Lyssna

  Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Sandra Söderholm, handläggare.

  Uppdaterad: 2020-12-03 10:13:39

 • Lyssna

  Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Mikael Mansjö, mikrobiolog, handläggare och Olov Svartström, MSc,PhD, bioinformatiker, utredare.

  Uppdaterad: 2020-02-05 15:23:51

 • Lyssna

  Huvudansvarigt NRL Centrallasarettet Växjö (fenotypisk resistensbestämning med referensmetoderna buljongspädning för MIC-bestämning och lappdiffusion enligt EUCAST)
  Laboratoriet har öppet alla dagar. Akuta frågor utanför normal arbetstid handläggs av jourhavande läkare (telefonnummer via lasarettets växel 0470-58 80 00). Kontaktuppgifter till KmKB och kontaktuppgifter till EDL:s personal även på NordicAST och EUCAST. Frågor via e-mail och telefon får oftast svar inom 1-3 arbetsdagar, men komplicerade ärenden kan ta längre tid.
  Ledare av NRL är Gunnar Kahlmeter, överläkare, samt Erika Matuschek, mikrobiolog.

  Kompletterande NRL Karolinska Universitetslaboratoriet (agarspädning för MIC-bestämning)
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.
  Måndag-fredag 08:00-17:00: via Kundtjänst 08-517 719 99.
  Lördag, söndag och helgdag 08:30-13:30:

  • bakteriologi Huddinge, 08-585 811 70
  • bakteriologi Solna,  070-484 12 55
  • virologi, 08-517 735 77.

  Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag. Ledare av NRL är Christian Giske, professor, överläkare, (chairman of EUCAST).

  Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten (genotypisk resistenskaraktärisering med helgenomsekvensering)
  Kontakt nås via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Petra Edquist, PhD, utredare.

  Uppdaterad: 2020-02-05 15:23:08

 • Lyssna

  Huvudansvarigt NRL Folkhälsomyndigheten (generell parasitologi)
  Kontakt nås via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Elisabeth Hallin-Bergvall, enhetschef.

  Kompletterande NRL Karolinska Universitetslaboratoriet (malaria, toxoplasma)
  Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.
  Måndag-fredag 08:00-17:00: via Kundtjänst 08-517 719 99.
  Lördag, söndag och helgdag 08:30-13:30:

  • bakteriologi Huddinge, 08-585 811 70
  • bakteriologi Solna, 070-484 12 55
  • virologi, 08-517 735 77.

  Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag. Ledare av NRL är Måns Ullberg, överläkare, samt Silvia Botero Kleiven specialistläkare.

  Kompletterande NRL Länssjukhuset Ryhov (multiplex-PCR för påvisning av tarmparasiter)
  Vi har personal under kontorstid varje helgfri vardag under året. Kontakt tas då med kundtjänst via 010-242 20 00.Vid akuta frågeställningar under helger kan kontakt tas på 010-242 23 09 som sedan kan vidarebefordra till referensfunktionen nästföljande vardag.
  Ledare av NRL är Jessica Ögren Leg. Biomedicinsk analytiker, MSc, metodspecialist parasitologi samt Herjan Bavelaar, specialistläkare.

  Uppdaterad: 2020-02-05 15:22:29

 • Lyssna

  Huvudansvarigt NRL Karolinska Universitetslaboratoriet (svampidentifiering, resistensbestämning)
  Kompetens för konsultationer finns tillgänglig 08:00-16:30. Kontakta Karolinska Universitetslaboratoriets kundtjänst på 08-517 719 99 eller bakteriologjour på 08-585 811 70.
  Ledare av NRL är Måns Ullberg, docent, överläkare samt Erja Chryssanthou, docent, mikrobiolog.

  Kompletterande NRL Sahlgrenska Universitetssjukhuset (cystisk fibros-relaterad mykologi, betaglukan)
  Laboratoriet är öppet kl 08:00-18:00 vardagar, och mellan 08:00-15:00 lördagar och 08:00-14:00 på söndagar och aftnar. Jourhavande bakteriolog finns tillgänglig på 031-342 49 45 kl. 08:00-18:00 vardagar och kl. 08:00-14:00 på helger.
  Ledare av NRL är Nahid Kondori, docent, övermikrobiolog, enhetschef och Christine Wennerås, professor, överläkare.

  Uppdaterad: 2020-02-05 15:20:22

 • Lyssna

  Folkhälsomyndigheten
  Kontakt nås via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.
  Ledare av NRL är Maria Lind Karlberg, Docent, Utredare.

  Uppdaterad: 2020-02-05 14:39:31

Kontakt­uppgifter, provtagnings­anvisningar och leverans­adresser:

Kliniska mikrobiologiska laboratorier i Sverige

Logotyp