Nationella referenslaboratorier för polyomavirus (JC/BK-virus, övriga polyomavirus)

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Akademiska Sjukhuset

  • Avdelning: Klinisk mikrobiologi
  • Sektionschef/Verksamhetschef: Johan Lindh

Kompletterande laboratorium

Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK)

  • Avdelning: Medicinsk enhet Klinisk mikrobiologi
  • Verksamhetschef: Annika Tiveljung Lindell

Omfattning

JC/BK-virus, övriga polyomavirus.

Fördelning av uppdrag

Akademiska Sjukhuset ansvarar för JC/BK och Karolinska Universitetslaboratoriet för övriga polyomavirus.

Vid frågor kontaktas ansvarigt NRL, om det inte är tydligt att frågan hanterades av kompletterande NRL.

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Akademiska Sjukhuset

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontaktinformation (akademiska.se)

Ledare av NRL: Anders Bergqvist, docent, mikrobiolog samt Kenneth Nilsson, docent, överläkare.

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Ledare av NRL: Gordana Bogdanovic, överläkare.

Referensdiagnostik

Akademiska sjukhuset

Tabell 1 med referensdiagnostik.
Analys Svarstid Avgift
Kvantitativ BKV diagnostik med ackrediterad metod 1-3 dagar 900 kr
Kvantitativ JCV diagnostik med flexibelt ackrediterad metod 1-4 dagar 1 011 kr

Avgifter enligt avtal 2019-01-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

  • Typning av BKV DNA: Typningsmetod finns tillgänglig för studieändamål.
  • Typning av JCV DNA: Metod för typning av NCCR-varianter finns tillgänglig för studieändamål.
  • BKV serologi finns tillgänglig för studieändamål.
  • För JCV serologi i samband med MS-behandling med Natalizumab hänvisas till Unilabs (Köpenhamn, Danmark), vilka i nuläget svarar för hela Europas analysbehov.

Svaret lämnas digitalt eller i pappersformat vid svar av en beställning som gjorts på pappersremiss.

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Tabell 2 med referensdiagnostik.
Analys Svarstid Avgift
Primär diagnostik för KI-, WU-, MCV- och TS-PyV, PyV6, PyV7 med molekylär metod 2-3 veckor 2 500 kr

Avgifter enligt avtal 2019-01-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Referensmaterial

Akademiska Sjukhuset

Sedan 2015 tillhandahåller NIBSC definierade WHO standarder för BKV och JCV där koncentration definieras i internationella enheter. Akademiska tillhandahåller referensmaterial för valideringssyften för BKV (genotyp I, III och IV) samt JCV (i mån av tillgång).

Kalibrering av kvantitativa metoder: Eftersom laboratorierna kan köpa internationella standarder blir detta inte aktuellt.

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Kan för närvarande ej tillhandahållas.

Expertstöd

Akademiska Sjukhuset

Laboratoriet erbjuder rådgivning i metodologiska och kliniska frågeställningar, inkluderande stöd till laboratorier vid etablering, validering och kvalitetssäkring. Laboratoriet erbjuder rådgivning i metodologiska och kliniska frågeställningar.

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Expertkompetens finns som stöd efter förfrågan för utredning av patient med misstänkt infektion, rådgivning till laboratorier vid etablering, validering och kvalitetssäkring av tester och allmän eller specifik kunskapsförmedling.

Utveckling och samverkan

Akademiska Sjukhuset

För närvarande pågår en forskningsstudie vid sex länssjukhus utöver Akademiska sjukhuset. Redan etablerade analysmetoder som utvärderas i aktuell studie kan, beroende på studieresultaten, spridas till andra laboratorier.

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Behovet av stöd till andra laboratorier kring polyomavirus diagnostik bedöms begränsat.

Omvärldsbevakning och beredskap

Akademiska Sjukhuset

Regelbundet deltagande i internationella möten. Beredskap ej aktuellt.

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Vi bedriver omvärldsbevakning som ett led i vårt deltagande i forskning och nationella och internationella nätverk.